Politidirektør fik idé til enkel plan: 'Stop for mink i Danmark'

Politidirektør i Rigspolitiet, Lykke Sørensen, fik en sen aften en idé til en enkel plan om aflivning af alle mink. Et døgn senere blev det besluttet at gennemføre en lignende plan.

Der var behov for en meget enkel plan med totalt minkstop og aflivningen af alle mink med gift, hvis politiet operativt skulle kunne lykkes med at nedbringe minksmitten i Danmark i november 2020.

Det forklarede politidirektør Lykke Sørensen, da hun sad i vidneskranken i Granskningsskommissionen.

Da polititoppen i skikkelse af Thorkild Fogde og politidirektør Lykke Sørensen blev gjort bekendt med, at der var fundet en minkmutation 2. november 2020, nedfældede Lykke Sørensen sin idé til en plan i en SMS.

Til Thorkild Fogde skrev hun:

'Enkel plan: beslutning om stop for mink i Danmark, aflivning af mink med gift med bistand fra forsvar og politi og afbrænding af de døde mink'.

Hun forklarede i vidneskranken i Minkkommissionen, at ordlyden i sms'en kunne se bombastisk ud, men at der på daværende tidspunkt var brug for en meget klar kommunikation overfor minkavlerne. Mange var i tvivl om, forklarede hun, hvorvidt de muligvis kunne lade deres besætninger blive raske igen og dermed pelse dem senere.

Handlede om klar kommunikation

"Man skal ikke lægge så meget i det. Det var et spørgsmål om en enkel kommunikation til minkavlerne", forklarede hun.

Så der var tale om ren kommunikation, lød det fra udspørger Jakob Lund Poulsen.
 
"I hvert fald her i forhold til den operative del af indsatsen".
 
Det interessante var imidlertid, at på samme tidspunkt som SMS-korrespondancen foregik - mandag 2. november om aftenen - deltog rigspolitichef Thorkild Fogde i et centralt møde blandt flere departementschefe i ministerierne.
 
Mødet var indkaldt af Justitsministeriets departementschef Johan Kristian Legarth på foranledning af statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen.
 
Mødet var det første af i alt tre i departementschefkredsen forud for regeringens beslutning om at aflive alle mink.
 

Under de forskellige afhøringer i Granskningskommissionen har det været uklart, hvad der blev besluttet på det sene aftenmøde – og om der rent faktisk blev drøftet konkrete løsninger på minkudfordringen.

Lykke Sørensen kunne under sin afhøring fortælle, at hun i hvert fald efter mødet i en dialog med Thorkild Fogde, der havde deltaget på mødet med departementschefen, blev sporet ind på at lave en operationsplan, der skulle benyttes, i det tilfælde alle mink skulle aflives.

Hun fik beskeden på møde mellem hende, chefen for den Nationale Operative Stab (NOST), Uffe Stormly og rigspolitichef Thorkild Fogde.

"Som jeg husker det – enten havde det været drøftet på mødet eller i kanten af mødet. Det var med afsæt i de drøftelser," forklarede hun.

Lykke Sørensen forklarede, at de i politiet efterfølgende gik tilbage og arbejdede på en operationsplan.

Skrev aflivningsplan

Operationsplanen fik i første omgang titlen BN 272, men blev senere omdøbt til BN 284.I den var scenariet formulet som om, at beslutningen om at aflive alle mink allerede var truffet.

Helt præcist stod der: ’Politisk er det besluttet, at alle mink skal aflives for at hindre en yderligere mutation af virus med risiko for, at en kommende vaccine ikke vil være effektiv’.

Operationsplanen fra NOST forholdt sig sågar til, hvordan det skulle foregå:

"Aflivningen af minkene skal i videst muligt omfang ske i samarbejde med minkfarmene, men der må ikke ske en tidsmæssig forsinkelse på baggrund af manglende samarbejde mellem myndighederne og ejerne af farmene."

Planenn - der af Lykke Sørensen blev beskrevet som et udkast - havnede senere som et bilag til mødet i regeringens koordinationsudvalg 3. november kl 21:30. Det var her, at ministre og departemenschefer konkluderede, at alle mink skulle aflives.

Sent om eftermiddagen den 3. november havde chefen for NOST'en, Uffe Stormly, nemlig sendt planen til den medarbejder i Justitsministeriet, der samlede matrerialet til mødet. Men Lykke Sørensen vidste ikke, at planen blev en del af materialet til KU-mødet.

"Jeg vidste ikke, at den havde ligget i materialet til KU-mødet", forklarede hun.

"For mig var der et udkast til en operationsplan, der ikke var færdig".

Emneord

minkkommissionen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle