René Christensen i spidsen for nyt superudvalg

Dansk Folkepartis fødevareordfører forventer formandspost i nyt Miljø- og Fødevareudvalg.

Det bliver efter alt at dømme Dansk Folkepartis René Christensen, der kan sætte sig på formandsposten, når Folketinget på torsdag formelt nedsætter det nye stående udvalg, Miljø- og Fødevareudvalget.

»Det går jeg i alt fald efter,« siger René Christensen, der frem til valget har været formand for Fødevareudvalget.

Glad for sammenlægning

René Christensen forventer, at sammenlægningen af de to udvalg - og af de to ministerier for hhv. miljø og fødevarer - vil give en bedre koordinering af politikken på de to områder.

»Det er lige efter mit hoved og noget, jeg har ønsket i årevis, at man lægger de to ministerier og udvalg sammen. Faktum er, at de to ministerier ikke har arbejdet særlig godt sammen - og sådan har det været under både borgerlige og socialdemokratisk ledede regeringer,« siger René Christensen.

»Det håber jeg, vi kan komme til livs nu. Og jeg tror, det bliver godt både for miljøet, for landbruget og fødevaresektoren og for den politiske debat.«

Ordførerskaber deles op

Selvom de to hidtidige folketingsudvalg nu bliver slået sammen til ét, forventer René Christensen, at mange partier, og specielt de større, vil fortsætte med at adskille ordførerposterne for miljø og landbrug/fødevarer.

»Det er to tunge områder, der slås sammen, så jeg tror, de fleste partier fortsat vil have både en miljø- og en fødevareordfører. Det bliver også tilfældet i Dansk Folkeparti, hvor Pia Adelsteen fortsætter som miljøordfører,« siger René Christensen.

Han har selv været sit partis fødevareordfører til nu - og fortsætter med denne post i det nye udvalg.

Skal rystes sammen

René Christensen er allerede gået i tænkeboks for at overveje, hvordan det nye udvalg - hvoraf en del vil være nyvalgte - kan rystes godt sammen.

»Det er vigtigt, det nye udvalg kommer godt fra start og får en god respekt for hinanden.«

Faktaboks

Når udvalgene nedsættes i det nye Folketing bliver det med et nyt stående udvalg. Folketinget har besluttet at sammenlægge Miljøudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i et nyt Miljø- og Fødevareudvalg.

Det nye udvalgs sagsområder svarer i det store hele til sagsområderne i de to gamle udvalg. Dog er forsyningsselskaberne for affald, vand og spildevand flyttet til Energi-, forsynings- og klimaudvalget og fysisk planlægning (bl.a. planloven) er flyttet til Erhvervsudvalget.

Det nye Miljø- og Fødevareudvalget ventes nedsat torsdag den 9. juli.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle