Revisor advarer i rødt regnskab: Likviditeten er stram hos Skare

Slagterikoncernen Skare fik for første gang i flere år positiv drift. Men coronapandemien presser koncernen og revisorer må nu tage forbehold for going concern.

Advarselslamperne blinker i den traditionsrige slagterikoncern Skare fra Vejen.

Revisorerne fra Deloitte tager i det netop offentliggjorte regnskab nemlig forbehold for going concern som følge af anstrengt likvidtet og stigende lagre på grund af den allestedsnærværende coronapandemi.

Det sker i det øverste selskab for koncernen, nemlig Kurt Skare Holding ApS, der indeholder den primære del af koncernens mange selskaber og aktiviteter, omend ikke samler hele koncernen.

"Koncernens kortsigtede likviditet er stram og væsentlig begrænset som følge af lageropbygning samt foretagne investeringer indenfor SkareGruppen", lyder det i en note i regnskabet, som revisoren altså fremhæver som væsentlig for koncernens fortsatte drift.

"Koncernens og SkareGruppens kapitalberedskab er afhængig af, at koncernen og SkareGruppen formår at opfylde de opstillede budgetter, som udviser forbedret likviditet for det kommende regnskabsår primært afledt af forudsat nedbringelse af varelagre, indgåelse af afdragsordning med SKAT samt fortsat udnyttelse af Covid-19 hjælpepakker", fremgår det.

Med andre ord: Koncernen holdes lige nu flydende rent likviditetsmæssigt som følge af, at man har indgået en låneaftale med selskabernes bankforbindelse - samt at man har lånt penge af Skattevæsenet og fået hjælp af diverse af statens mange pandemi-hjælpepakker.

Stort underskud i selskab, der handler med landmænd

Ifølge regnskabet mener selskabets ledelse og ejere dog altså fortsat, at koncernen har en økonomisk fremtid, fordi man forventer at kunne profitere af den kommende genåbning efter coronapandemien. Revisoren fra Deloitte tilslutter sig, at der ventes at være nok likviditet til udgangen af det igangværende regnskabsår, der slutter 30. september 2021.

Kurt Skare Holding ApS handler ikke direkte med danske landmænd om køb af kreaturer. Det sker i stedet via datterselskabet Århus Slagtehus, som har samme note om forbehold for going concern i det ligeledes netop fremlagte regnskab, der løb frem til udgangen af september sidste år.

Her lød regnskabet på endnu et stort milliontab på 6,7 mio. kr. og egenkapitalen er nu i minus med hele 17,7 mio. kr.. Dette er temmelig markant set i forhold til, at der kun er aktiver i selskabet for 1,99 mio. kr., mens der er kortfristet gæld for 20 mio. kr., hovedsagelig til andre selskaber i Skare-koncernen.

"Selskabet understøttes af den øvrige koncern", lyder det i ledelsesberetningen.

Omsætning gik frem

De seneste år har været benhårde for Vejen-koncernen, der er opbygget ved stifter Kurt Skares egen indsats gennem hele sit arbejdsliv.

Også i 19/20, der endte allerede i september, men hvor regnskabet først offentliggøres på den absolut sidste fristdag før selskaberne sendes til tvangsopløsning af myndighederne, endte regnskaberne i rødt.

Omsætningen gik ellers en smule frem til nu 1,236 mia. kroner mod sidste års 1,171 mia. kroner og for første gang i en årrække endte driftsresultatet i et spinkelt plus på 5,6 mio. kr. mod sidste års -15,8 mio. kr.

Det samlede resultat for 19/20 endte alligevel i minus på 1,7 mio. kr. for Kurt Skare Holding ApS på grund af stigende finansieringsomkostninger.

Dermed fortsatte koncernens omfattende økonomiske blødning endnu et år. Koncernen har nu uafbrudt givet underskud på samlet langt over 100 mio. kr. over de seneste 8 år.

Der skal dog tages forbehold for, at Kurt Skare Holding ApS ikke tæller hele Skare-familiens aktiviteter, idet ejerandelene er spredt i forskellige selskaber og konsolideres op i forskellige holdingselskaber.

Faretruende stort lager

Skare-koncernen bemærker selv i ledelsesberetningen, at udsletningen af foodservice- og restaurantsegmentet, hvor koncernen har en stor afsætning, har været hård ved selskaberne. Her afsættes nemlig normalt mere end 50 procent af det samlede salg.

"Det er i passende omfang lykkedes at kompensere med andre produkter til andre segmenter og med øget export til mellem- og det fjerne østen", lyder det i ledelsesberetningen.

"Det har medført forøget lager af bestemte og dyre udskæringer, som er specielt egnet til luksus- og udespisning. Lageret heraf forventes realiseret hurtigt efter genåbningen af samfundene og selvom 3. smittebølge udskyder mulighederne, så medvirker den fremadskridende vaccination til stor optimisme og mange muligheder inden for en rimelig kort tidshorisont".

Ser man på balancen er denne steget fra 500 mio. kr. til nu 537 mio. kr. i året. Det skyldes især, at lageret af "fremstillede varer og handelsvarer" er steget fra 211,9 mio. kr. til nu 232,8 mio. kr.

Altså har Skare-koncernen nu varer liggende på lager svarer til en værdi af over to måneders salg. Bemærkelsesværdigt for en koncern, der arbejder i friskvarer som kød og pålæg, omend en del kan fryses ned.

Egenkapital presset langt ned

Egenkapitalen for selskabet er ikke overraskende presset længere ned som følge af den forøgede balance og underskuddet for året. Derfor er solidteten reduceret til 12,36 procent - hvor den for bare fem år siden lød på 27,52 procent.

En selvstændig del af koncernen, der altså ikke er med i Kurt Skare Holding, er Skare Food, der er pålægsdelen af virksomheden. Her opkøbte man forrige år det kuldsejlede Defco.

Denne del af aktiviteterne har i modsætning til de Kurt Skare Holding Aps givet overskud de senere år, men omsætningen fra dette - nemlig over 200 mio. kr. tælles ikke med ind i holdingselskabet. Her er regnskabet endnu ikke offentliggjort for 19/20.

LandbrugsAvisen.dk har kontaktet Skare-koncernen for en kommentar til regnskabet, men beskeden lød på, at såvel Kurt Skare som Gitte Skare sidder i møde.

Kurt Skare Holding ApS har 442 ansatte, melder regnskabet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle