Sønderjysk samarbejde: Stigende vandproblemer kalder på handling og organisering

Der er inspiration at hente fra vores tyske naboer i forhold til at takle stigende problemer med vand, mener sønderjysk samarbejde.

Timingen måtte siges at være lige i skabet, da Sønderjyske Vandløb for nylig holdt møde om organisering og finansiering af vandløb og klimatilpasning i det syd- og sønderjyske.

Med vand langt op over Kongeåens bredder og marker, der på det seneste er blevet til søer, kalder situationen på løsninger.

Derfor havde Sønderjyske Vandløb inviteret den tyske ingeniør Matthias Reimers fra Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen til Danmark for at høre, hvordan de arbejder med at klimatilpasse vandløbene i Slesvig-Holsten-området.

"Vandet kommer til at fortsætte med at stige, og blive der ikke gjort noget, så drukner arealerne", lød det bl.a. fra den tyske ingeniør, der skulle forsøge at give et bud på, hvordan vi i Danmark skal løse problemerne med afvanding:

"Det er et vanskeligt ormåde, som jeg nok desværre ikke kan løse for jer. Jeg mener dog, at noget af det vigtigste er at bringe forskellige parter og interesser sammen, når der skal findes løsninger. Samtidig er der ingen vej udenom at kompensere dem, der får en ulempe".


Antoni Stenger, Kristen Fromsejer og Matthias Reimers.

"Vi sidder passivt med vand til halsen"

I Tyskland har de i mange år haft såkaldte "waterboards", der kan oversættes løst til vandråd eller vandlaug.

Det er organisationer, som alle lodsejere i et område er med til at finansiere og her er Matthias Reimers ansat til at forsøge at tackle problemerne med afvanding.

Netop den organisering fandt arrangørerne Kristen Fromsejer og Antoni Stenger særligt inspirerende.

"Overordnet set, så gør de jo noget, hvor vi her i Danmark sidder passivt med vand til halsen. De laver handlingsplaner og klimatilpasningsmodeller og forsøger at gøre noget ved det", siger Fromsejer, der bliver suppleret af Stenger:

"Vi skal have meget mere fart på og en andet niveau af organisation i Danmark. Derfor skal vi også bruge Sønderjyske Vandløb mere til at presse på for løsninger".

jord til oversvømmelse

Det er især hos politikerne, at der er brug for, at der kommer mere pres på, mener Kristen Fromsejer.

"Man må forvente, at politikerne snart kan se, at der skal ske noget. Det er jo ikke kun her, det er et problem, men i hele landet. Der skal noget tilpasning til i form af udvidelser af vandløb, hvor dét er nødvendigt og pumpestationer, hvor dét er nødvendigt", siger han.

Antoni Stenger håber, at multifunktionel jordfordeling kan komme i spil med arbejdet med at kontrollere de stigende mængder vand.

"Man kan tage nogle jorde ud af drift, som man lader oversvømme og måske endda pumper vand hen på, mens andre jorde bliver dyrket, og her vil vi ikke se vand", siger han.

Faktaboks

Om Sønderjyske Vandløb:

  • Sønderjyske Vandløb er et samarbejde mellem de sønderjyske landboforeninger LHN, LandboSyd, Sønderjysk Landboforening og Kolding Herreds Landbrugsforening samt Sønderjysk Familielandbrug.
  • Samarbejdet skal varetage landbrugets interesser på vandløbsområdet bedst muligt, og sikre en god og kontinuert dialog med kommunerne som vandløbsmyndighed.
  • Sønderjyske Vandløb dækker Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner samt den sydlige del af Kolding Kommune, og samarbejder med Jysk Landbrugsrådgivning i forhold til Esbjerg og Vejen Kommuner.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle