Sager om tilbagebetaling: Landbrugsstyrelsen udskyder frist for ansøgning om de minimis-støtte

Landbrugsstyrelsen udskyder fristen til 1. juni 2024 for ansøgning om de minimis-støtte, hvis du får reduceret dit tilskud til 20-årig fastholdelse på § 3-arealer.

Der er fortsat lodsejere, der ikke har modtaget en afgørelse om reduceret tilskud til § 3-arealer fra Landbrugsstyrelsen.

Uden en afgørelse kan de ikke kan søge den minimis-støtte, som Fødevareministeriet har oprettet som et slags plaster på såret.

Derfor udskyder Landbrugsstyrelsen fristen for at søge de minimis-støtte fra den 1. maj til den 1. juni 2024. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en nyhed.

Styrelsen oplyser, at de enkelte lodsejere vil få direkte besked via Tast selv, når de kan søge støtten.

I gang med genberegning

Landbrugsstyrelsen er stadig i gang med at genberegne og reducere tilskuddet til visse § 3-arealer, der er omfattet af tilsagn om 20-årig fastholdelse.

- Baggrunden er, at Landbrugsstyrelsen ved en fejl har brugt for høje satser til arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3. For at afbøde de økonomiske konsekvenser for de lodsejere, som får et krav om tilbagebetaling af tilskud, eller hvor tilskuddet bliver nedjusteret, har Landbrugsstyrelsen etableret en såkaldt de minimis-støtteordning, skriver Landbrugsstyrelsen. 

20 sager afventer

Lodsejere kan først søge de minimis-støtten, når de har modtaget afgørelsen om tilbagebetaling eller et reduceret tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Der er aktuelt ca. 20 sager, hvor Landbrugsstyrelsen endnu ikke har sendt en afgørelse, og hvor lodsejerne derfor ikke kan søge de minimis-støtten.  

- Vi udskyder derfor fristen for at søge de minimis-støtte til 1. juni 2024, for at alle lodsejere kan nå at modtage en afgørelse i deres sag i rimelig tid inden ansøgningsfristen. 

- Hvis der skulle være enkelte sager, hvor der ikke er truffet afgørelse senest den 10. maj, får disse ansøgere en individuel dispensation til at søge de minimis-støtte efter 1. juni, skriver Landbrugsstyrelsen.

Styrelsen forventer, at de minimis-støtten bliver udbetalt 'til sommer'.
 

Faktaboks

Støtteordning skal afbøde konsekvenser

  • Lodsejere, der har fået tilskud til 20-årig fastholdelse for at udtage paragraf-arealer til at etablere vådområde- og lavbundsprojekter, og som får reduceret deres tilskud, vil kunne søge støtte til at dække de økonomiske konsekvenser helt eller delvist.
  • Baggrunden er, at Landbrugsstyrelsen 'ved en fejl' har brugt for høje satser til arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3.
  • For at afbøde de økonomiske konsekvenser, har Landbrugsstyrelsen etableret en støtteordning. Støtten gives som såkaldt de minimis støtte.
  • Man kan søge, så snart man har fået en afgørelse, men ikke mens, sagen er under behandling.
  • Når man har modtaget afgørelsesbrevet fra Landbrugsstyrelsen, vil man inden for få dage modtage et ansøgningsskema samt vejledning i at udfylde skemaet.

Kilde: Landbrugsstyrelsen

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle