Slagterichef lander stor bestyrelsespost

Danish Crown-direktør Preben Sunke er nyvalgt bestyrelsesmedlem i Nykredit-koncernen.

Preben Sunke, mangeårig direktionsmedlem og næstkommanderende i Danish Crown, er nyvalgt medlem af Nykredits bestyrelse.

Det fremgår af opdateringer på CVR-registret og Nykredits hjemmeside, at Preben Sunke forleden blev indvalgt til det øverste ledelseslag i en af landets absolut mægtigste finanskæmper.

”Jeg valgte at stille op, fordi jeg ser rigtig mange ligheder mellem et andelsselskab som Danish Crown og det foreningsejede Nykredit. Samtidig kan jeg nikke genkendende til Nykredits mærkesager med at være til stede i hele Danmark og også at vise samfundsansvar”, forklarer Preben Sunke om sit kandidatur.

Selv om han ikke repræsenterer hverken Danish Crown eller landbruget direkte men er valgt som privatperson til Nykredit-bestyrelsen, vil han ikke kunne undgå at tale for landbruget til bestyrelsesmøderne, forventer han.

”Landbruget har god brug for finansiering og gode vilkår og også at have adgang til realkredit. Der vil jeg bruge min stemme ind i bestyrelsen og tage min baggrund og viden med”, siger han.

Står for 43 procent af realkreditten

Preben Sunke sad i forvejen i bestyrelsen for foreningen Forenet Kredit, der er hovedaktionær i Nykredit og Totalkredit. Her er han valgt på erhvervssiden og blev genvalgt for to år yderligere i marts. Men med valget til bestyrelserne i selskaberne Nykredit Realkredit og Nykredit A/S kommer han nu tættere på den reelle drift og magt i realkreditkæmpen.

Nykredit alene står for over 43 procent af de samlede realkreditudlån herhjemme. Alene i rente- og gebyrindtægter på koncernens mange milliarder af udlån, fik Nykredit i 2020 en samlet indtægt på 14,6 mia. kroner.

Ser man på lånene til landbruget, så står Nykredit for næsten en tredjedel af det samlede landbrugskredit på omkring 300 mia kroner - nemlig med et udlån lidt over 90 mia. kroner.

Preben Sunke er 60 år og har i over 25 år arbejdet for Danish Crown. Efter lige knap 20 år i  positionen som finansboss, såkaldt CFO, blev han forrige år i stedet COO, driftsdirektør med ansvar for en række indsatser på tværs af koncernen inden for produktion og drift, samt bæredygtighedsdagsordenen.

Derudover er han stedfortræder, såkaldt viceadministrerende direktør for topchef Jais Valeur.

Hvor meget tid det nye hverv vil tage, ved han af gode grunde ikke endnu. Hvad lønnen er for det nye hverv, ved han heller ikke.

”Jeg er indstillet på at  bruge den tid, der skal til, og det er clearet med de steder, det skal cleares i Danish Crown. Det er super spændende og også relevant for vores sektor, at vi kan sikre realkredit også for eftertiden, både for landbruget og det øvrige Danmark. Vi har i Danmark en helt unik model med realkredit og det ligger mig meget på sinde at bevare den, for det er unikt”, fortæller erhvervsbossen, der før sin ansættelse i Danish Crown gjorde karriere i bankverdenen.

- Får det betydning for dine opgaver i Danish Crown?

”Nej, det gør det ikke”.

- Er det her starten på en ny karriere som bestyrelsesmedlem?

”Nej, det forventer jeg ikke”.

Ved siden af sine opgaver i Danish Crown-koncernen er Preben Sunke også formand for Slagteriernes Arbejdsgiverforening og sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.

Ud over Preben Sunke er landbruget også repræsenteret i Forenet Kredits bestyrelse ved Benny Kirkegaard, direktør i Landbo Limfjord.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle