Analytiker: Forvent svinepris på 10,00 kr. i snit i 2018

Agrocuras mindre gode udsigter for svineprisen i 2018 skyldes blandt andet, at det ventes at Kina skruer ned for importen af svinekød. Også en styrkelse af euroen og global stigende svineproduktion spiller ind på prisprognosen.

Af Troels Schmidt, analytiker, Agrocura

Agrocura forventer mere modvind på markedet for slagtesvin i 2018.

Vores prognose ligger ca. 60-65 øre under det niveau vi forventer at opleve her i 2017, og aktuelt betyder det en forventet notering for slagtesvin på ca. 9,95-10 kr. pr. kg i gennemsnit over året 2018 ekskl. efterbetaling.

Tabellen herunder angiver Agrocuras prognose i forhold til den gældende prognose fra Landbrug og Fødevarer. 

Derfor falder noteringen i 2018

Baggrunden for de mere pessimistiske forventninger i forhold til niveauet for 2017 er i hovedtræk, at følgende markedsforhold vil udfolde sig igennem 2018:

• Mindsket import i Kina – dels på grund af øget egenproduktion, men også mindre efterspørgsel på svinekød. Vi forventer bedre eksport til Japan og det øvrige Asien. Nedgang på det engelske marked.

• Øget valutamodvind i Europa i 2018. Euro-styrkelsen vil resultere i forventelig ca.35-40 øre pr. kg i ”konkurrencemodvind” på eksportmarkedet i forhold til 2017.

• Øget svineproduktion på verdensplan – lave foderpriser i 2016, 2017 og i første halvdel af 2018 er vigtig bidragsyder til forbedret produktionsøkonomi for verdens svineproducenter, og det forventes at give udslag i øget udbud i mange store svineproduktionslande, især i sidste del af 2018 og ind i 2019.

• Let stigende produktion i Europa. Efter en tilpasningsfase afledt af dårlig produktionsøkonomi efter Ruslands-krisen, vil den europæiske svineproduktion tilpasse sig igen mod svagt stigendende produkton.

Kina er et marked som har toppet

Efterspørgslen fra Kina har været på sit højeste, og i 2018 fortsætter tilbageløbet i salget til Kina.

Kina vil fortsat være en vigtig og stor indkøber i en del år endnu, men der vil langt fra købes varer i samme tempo som i 2016-2017.

Figur 1 herunder viser, at sporene allerede ses i eksporten i første halvår af 2017.

Figur 1. Kødforbrug i Kina og EU top eksportdestinationer for svinekød målt i euro

Kilde: Reuters og Estat

Figuren til højre viser EU's eksportværdi til toplande (blå farve er Kina), og Kinas nedgang er uomtvistelig i gang. Derimod er der en flot kompensation fra øvrige Asien mv. med stigende handel, som vi forventer fortsætter i 2018. 

Et af de lidt interessante forhold, som også sker i Kina er, at forbruget af svinekød falder pr. indbygger.  Det er øjensynlig ikke kun de højere priser på svinekød, som har ændret forbrugsvanerne, men også en begyndende ændring af koststrukturen, hvor der efterspørges mere fisk og der samtidig ses en øget forbrug af vegetabilier.

Figuren til venstre viser udviklingen i kødforbruget i Kina pr. kødtype. Med Kinas store befolkning skal der ikke ændres ret meget ved den enkelte forbrugers indkøb, før det bliver at se på importen.

Der er også plads til positive overraskelser. Fødevareskandaler fylder mere og mere hos kineserne, og der ligger en mulig fordel for den danske og europæiske eksport, såfremt der skubbes yderligere til kineserne indkøbsvaner foranlediget af eventuelt nye fødevareskandaler.

Euroen er ikke længere til (samme) hjælp

Vi har set betydelig styrkelse af euroen i de seneste par måneder, rettere siden valget i Frankrig sendte Le Pen langt væk fra præsidentposten og frygten for EU's kortsigtede overlevelsesmuligheder blev bedret efter Brexit chokket.

Samtidig har de økonomiske nøgletal i Euro-zonen været sprudlende med Tyskland i front, og den amerikanske økonomi og Trump har omvendt ikke levet op til forventningerne i markedet.

Ud fra den statistiske relation imellem svinepris og valutastyrken i Euroen, forventes det, at valutamodvinden vil koste svineproducenterne ca. 35-40 øre pr kg i notering i forhold til 2017.

Stigende svineproduktion mange steder

Lave foderpriser foranlediget af 3-4 år med gode vejrliger og høj afgrødeproduktion har sammen med et underforsynet svinekødsmarked været med til at sikre den globale svineproduktion positiv produktionsøkonomi.

Med endnu et år med forholdsvis lave foderomkostninger vil vi forvente at se den forbedrede økonomi vil resultere i produktionsudvidelser rundt omkring i verdenen, især i sidste del af 2018 og ind i 2019.

Figuren nedenfor viser i denne forbindelse svinebestanden i USA.

Figur 2. Udviklingen i svinebestanden i USA

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle