Daglig observation kan forhindre halebidsudbrud
Ved at observere ændringer i svinenes halepositur, kan man forudsige halebidsudbrud.

En undersøgelse af Seges Svineproduktion viser, at halebidsudbrud kan forudsiges ved at observere ændringer i svinenes halepositur fra krøllet til hængende hale. Det skriver Seges Svineproduktion

Seges anbefaler, at svineproducenter observerer haleposituren og kontrollerer sår på haler ved det daglige tilsyn. På den måde kan halebidningen opdages i et tidligere stadie. Derved kan alvorlige udbrud muligvis undgås. 

Undersøgte 2.300 smågrise

Der indgik 2.301 smågrise med hele haler fordelt på 74 stier i undersøgelsen.

Med videooptagelser undersøgte forskerne ændringer i smågrisenes aktivitet, æde-, undersøgelses- og halerelaterede adfærd forud for et halebidsudbrud. 

Fra fravænning og frem til halebidsudbrud blev haleposituren registreret på stiniveau, og halerne blev bedømt på individniveau tre gange om ugen. Når mindst fire smågrise havde en haleskade, blev det betegnet som et halebidsudbrud. 

Det observerede blev sammenlignet med adfærden i kontrolstier, som var mindst syv dage fra et halebidsudbrud. 

Videooptagelserne viste, at der op til tre dage før et halebidsudbrud var flere hængende haler i halebidsstier end i kontrolstierne. 

Der var hverken forskel i aktivitetsniveuet, antal grise ved foderautomaten eller halerettet adfærd mellem kommende halebidsstier og kontrolstier. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle