Elever hos svineproducent: Det bedste er at komme i faremarken om morgenen med æbler

Blog fra svinebedriften: Risbjerg Landbrug har to elever i praktik fra landbrugsskolen, Tobias Thybo og Nikolaj Lysemose. De begynder hver arbejdsdag med at fodre, tildele halm og muge ud hos smågrise og slagtesvin, mens de tit kommer i marken over middag.

Af Tobias Thybo og Nikolaj Lysemose, begge 18 år, elever hos Hans Erik Jørgensen, økologisk svineproducent - fortalt til Stig Bundgaard

Vi går begge to på Gråsten Landbrugsskole. Vi har været på skolen i alt et år, og har lige afsluttet grundforløb 2 og er nu i gang med første praktikperiode. På skolen har vi lært bredt om svin, kvæg og planteavl.

Vi har begge erfaring med at arbejde med dyr fra tidligere, nemlig en økologisk svineproduktion (Nikolaj) og en minkfarm (Tobias).   

Vi begyndte i praktik på Risbjerg Landbrug 1. juli 2019 og skal være her frem til 1. september 2020. 

Fodrer med ensilage og muger ud

Vi begynder normalt hver arbejdsdag kl. 7 med at muge ud i smågrisestalden med minilæsser. Det varer ca. 2,5 time indtil kaffepausen kl. halvti. 

Derefter gælder det slagtesvinestaldene. Der er to stalde til slagtesvin. I den gamle stald er der ikke så god plads og her bruger vi skovl og trillebør til at muge ud, mens vi i den nye stald bruger minilæsser. Det er vi færdige med ved middagstid.  

Om formiddagen fodrer vi også både smågrise og slagtesvin med grovfoder i form af græs- eller helsædsensilage og tildeler halm. Det sker både med håndkraft og med minilæsser. 

Udmugning og fodring med ensilage er vores faste formiddagsopgaver.

I de perioder vi fravænner smågrise, begynder vi arbejdsdagen lidt tidligere om morgenen, afhængig af vind og vejr og hvornår det er lyst. Om sommeren starter vi fx kl. halvfem, og det er helt fint.

Det er bedste er faremarken

Over middag er opgaverne forskellige afhængige af vejret og ugedagen. Fx starter vi vægtene op til sortering af grisene tirsdag og onsdag. Hvis vi skal i marken, sker det også over middag, og så laver vi hegn, sørger for vand og flytter grise.

På mandagsmødet plejer vi at lægge en plan for hele ugen, både os praktikanter og de fire fastansatte.

Vi har mange gode og interessante opgaver i hverdagen, som vi godt kan lide. En af de bedste opgaver er, når vi fodrer søer og tjekke faringer i faremarken om morgenen. Det er fedt at have grise udenfor og se dem udfolde deres naturlige instinkter i stedet for at de er klemt inde i en bås. 

Vi taler også lidt med søerne og siger godmorgen til dem. Måske har vi lidt æbler med til dem, og det kan de godt lide.

Hvis vi skal pege på en lidt træls opgave er det at vaccinere polte eller sætte ring i næsen. Det er ikke det fedeste, fordi dyrene ikke er så trygge ved det.

Vores interesser ligger inden for økologisk drift, og vi synes det er den rigtige måde at holde dyr på. Det er rigtig godt. Det vil ikke lige være sagen at arbejde i en konventionel produktion, hvor man måske bare får ansvaret i farestalden eller klimastalden. 

Her på Risbjerg Landbrug kommer vi med rundt over det hele til slagtesvin, smågrise og ude i marken. Det er meget afvekslende, og så er det fedt at man er udenfor og får en anden kontakt med dyrene end i en stald.

Vælger nok grise og planteavl

Vi arbejder de normale 37 timer om ugen, og så har man vagt hver anden weekend. Vi bor begge hjemme ved vores forældre, som bor lige i nærheden.

Efter praktikken her hos Hans Erik skal vi tilbage til skolen på første hovedforløb, hvor vi skal vælge fag. Det bliver nok grise plus planteavl for os begge. Efter hovedforløb 1 skal vi i praktik igen.

Det vil selvfølgelig være fedt at få sin egen bondegård engang. Men lige nu tænker vi bare på at blive færdige med uddannelsen, at lære noget og få noget erfaring. Så ser vi tiden lidt an.

Faktaboks

Hans Erik Jørgensen

  • Driver Risbjerg Landbrug på Fyn med sin kone Kirsten. Blogger til Svin Plus
  • 300 søer. Produktion af 6.000 slagtesvin årligt, heraf 500-1.000 græsgrise, dvs. at de går udenfor hele deres liv. Leverer til Friland.
  • Grisene rotationskrydses med tre racer, L - Y - Duroc
  • Hjemmeblander al foder
  • Seks medarbejdere, inklusive Hans Erik Jørgensen og hans kone Kirsten, plus weekendhjælp
  • 375 hektar, heraf er 250 ejet. Svineproduktionen fylder 25 hektar.
  • Markplan 2019: Frøgræs, sukkerroer, havre, vinterhvede, vårrug, vinterrug, vårbyg, lupin, ærter, hestebønner, hamp, kløvergræs plus efterafgrøder.   
  • Principper og mål for produktionen: Så høj selvforsyning med foder som muligt, egen produktion af protein, klimaneutral bedrift med husdyr, økonomien skal være i orden, max. 14 levendefødte pr. kuld, trivsel og biodiversitet

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle