Eva Kjer indrømmer: Der var ikke styr på MRSA-initiativer
Eva Kjer Hansen bebuder et eftersyn af MRSA-indsatsen i Fødevareministeriet efter kritik fra Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen indledte i efteråret 2014 en omfattende undersøgelse af det tidligere Fødevareministeriums indsats mod husdyr-MRSA. Formålet var at undersøge, om ministeriet har gennemført en effektiv og helhedsorienteret indsats mod husdyr-MRSA.

Det mener Rigsrevisionen ikke at ministeriet har.

Rigsrevisionen påpeger, at ministeriet ikke har haft en effektiv styring af igangsatte MRSA-initiativer og forskning. Det forhold retter miljø- og fødevareministeren nu op på:

”Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at der ikke har været ordenligt styr på ministeriets forskningsstyring i forhold til igangsatte MRSA-initiativer. Det skal der rettes op på, og jeg har derfor igangsat et eftersyn af, hvordan Miljø- og Fødevareministeriet fremadrettet får optimeret bestilling, håndtering og formidling af forskning i hele organisationen,” siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Ministeriets indsats mod husdyr-MRSA bliver kritiseret for ikke at have haft et helhedsorienteret hensyn til de sundhedsøkonomiske omkostninger.

”Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at Miljø og Fødevareministeriet hele tiden skal have fokus på at samarbejde med andre ministerier, så alle bidrager til helhedsorienterede analyser.”

”Når det er sagt, så vil der også i fremtiden forekomme sager med MRSA, salmonella eller noget tredje, hvor der er en sundhedsrisiko, der kræver hurtigt politisk handling. Her må detaljerede økonomiske analyser blive lavet sideløbende med, at der bliver handlet politisk,” siger Eva Kjer Hansen.

”Jeg har noteret, at Rigsrevisionen anerkender indsatsen med den for nyligt vedtagne handlingsplan for bekæmpelse af husdyr-MRSA, som der er bred politisk opbakning til. Jeg vil gennemføre initiativerne i handlingsplanen, og jeg vil følge nøje, om initiativerne virker efter hensigten,” siger Eva Kjer Hansen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle