Kræs for soen - hun drikker op til 50 liter vand dagligt

Kun en rask so kan producere mælk nok, som er livsnødvendig for pattegrisene. Sørg for nok energi og vand, hold foderrør og krybber rene, og sørg for at soen får alle behov opfyldt efter endt faring.

Af Nicklas Jepsen, svinebrugskonsulent, Velas

For at soen kan producere mælk, kræver det energi i form af en god diegivningsblanding og frisk vand.

Soen producerer på fire ugers diegivning omkring 230-240 kg mælk, men det er en forudsætning, at management omkring soen er i top.

Soen drikker dagligt mellem 35-50 liter vand, og det er faktisk ret meget.

Her er det vigtigt at være sikre på, at vandkvaliteten er god, samt at vandtrykket er højt nok ved fodring i stalden. Hvis ikke begge dele er opfyldt, risikerer du simpelthen, at søerne ikke drikker nok og dermed producerer mindre mælk.

Få soen hurtigt i gang med at spise og drikke

Søerne skal godt fra start efter faring. Soen skal hurtigt i gang med at spise og drikke.

Det er vigtigt hurtigt at kunne raskmelde soen efter faring, så hun kan komme igang med at producere mælk.

Soen kan kun raskmeldes, hvis temperaturen er under 39,5 grader C, og hele yveret føles blødt og lækkert, tjek alle mælkekirtler. Alle medarbejdere i farestalden bør altid have et termometer på sig. Det er vigtigt hurtigt at kunne sætte en syg so i behandling.

Inden soen sættes i farestalden, kan alle foderrør renses med en boremaskinebørste, så det sikres, at alle foderrør er 100 procent rene inden soen sættes i farestalden. Ingen vil spise gammelt foder, det skal være frisk og lækkert, det er ikke anderledes for søerne end for os mennesker.

Mellem fodringerne skal soen kunne drikke rent vand uden gamle foderrester, ofte er det de søer som ikke spiser op, som ikke malker optimalt. Brug en spartel til at rense krybben dagligt i farestalden efter soens faring, så det sikres at krybben er helt ren, og tøm krybber efter hver fodring.

Herefter bør krybben fyldes halvt med vand, hvorefter soen har let adgang til vand.

Inden soen sættes i farestalden, kan alle foderrør renses med en boremaskinebørste.

Op at stå efter endt faring

Sørg også for følgende efter endt faring:

  • Søerne bør efter endt faring op og drikke frisk vand, gerne 5-10 liter.
  • Søerne bør op og stå flere gange efter endt faring, det sætter gang i blodomløbet og dermed mælkeproduktionen. 
  • Fodring af søerne 3-4 gange om dagen efter faring, med 6-8 timer imellem hver fodring.
  • Behandling med smertestillende efter endt faring.
  • Søer, som har feber og er sat i antibiotikabehandling, bør have gode stærke pattegrise til at yverstimulere og sætte gang i yveret. Ved kuldudjævning kan de store grise med fordel tildeles denne so. 
  • Håndter søerne roligt efter endt faring, og giv dem rigeligt med rode- og beskæftigelsmateriale.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle