Merrild om MRSA: Danmarks Radio går for vidt
Det virker som om DR overser almindelig journalistisk bearbejdning af fakta omkring MRSA, skriver Martin Merrild i et brev til medlemmerne.

Danmarks Radios kritik af landbruget i sagen om resistente bakterier og udbredelsen af MRSA er nu blevet for meget for Martin Merrild. Landbrug & Fødevarers formand kritiserer derfor i sit nyhedsbrev ”Nyt fra formandskabet” DR’s tackling af sagen.

»Desværre for danskerne er kæden hoppet af i DR. Jeg gentager det gerne: Jeg er jeg dybt optaget af problemet med antibiotikaresistens. Både som familiefar, menneske i al almindelighed og som landmand er jeg optaget af, at vi kan behandle og kurere infektioner med antibiotika.

Og det ville selvfølgelig være dybt tragisk, hvis vi ender i en situation, hvor selv kritisk vigtige antibiotika ikke kan hjælpe os. Det er uanstændigt at antyde, at landbruget er ligeglade med udbredelsen af resistente bakterier. Selvfølgelig er landbruget ikke det!

Vi arbejder konstant på at bruge de rette antibiotika og reducere forbruget heraf i dansk landbrug,« fastslår Martin Merrild indledningsvist.

Danmarks Radio går for vidt

Martin Merrild erkender at pressens opgave er at være kritisk. Den skal belyse de problemer, der er i samfundet.

»DR er velkommen til at berette om MRSA i svinestalde. Vi er lige så trætte af, at bakterien er kommet ind i vores stalde, som alle andre er. Men der skal være saglighed i dækningen,« skriver han.

Landbrug & Fødevarer synes, det er stærkt problematisk, at Danmarks Radio igen og igen vælger at bruge de samme ensidige kilder, der konsekvent råber dommedag om MRSA.

Der er faktisk mange andre, og mere nuancerede forskere, som DR kunne bruge, men det giver selvfølgelig ikke så dramatisk en historie.

At Landbrug & Fødevarer har en sag, har DR selv afsløret: Efter udsendelsen af dokumentaren om resistente bakterier søndag den 18. september havde Danmarks Radios eget program Detektor fat i dokumentaren for at fakta-tjekke udsagn i udsendelsen.

Det endte med, at Detektor fandt fejl, som redaktionen bag dokumentaren lovede at svare på ugen efter.

»Men i dag skriver vi den 7. oktober, og jeg må konstatere, at redaktionen bag dokumentaren om MRSA ikke har haft lyst til at svare på de spørgsmål, som Detektor stillede,« fastslår han.

Usaglig dækning - igen og igen

Martin Merrild mener, at den usaglige dækning er fortsat. Mandag i denne uge gengav DR tal og fakta fra en artikel bragt i den britiske avis The Guardian.

»I DR’s artikel med overskriften ”Briter kræver stop for import af danske MRSA-svin”, har der sneget sig ikke mindre end otte graverende mangler ind. DR’s journalister sammenligner æbler og pærer, når det kommer til opgørelsen af forekomsten af MRSA CC 398 blandt svin i Danmark og Storbritannien,« skriver Martin Merrild.

Ligeledes bliver der i artiklen fremført argumenter for, at Storbritannien kan blive det andet land til at lukke for import af danske levende grise på grund af resistente bakterier. Problemet her er bare, at der ikke er andre lande, som har et sådant importforbud for levende grise, påpeger han.

»På trods af at Landbrug & Fødevarer har gjort opmærksom på mangler i historien, har DR kun rettet nødtørftigt i artiklen. Enkelte fejl er endda blevet ændret uden at gøre læseren opmærksom på det. Det strider mod DR’s egne presseetiske regler. Læserne af artiklen står tilbage med et billede af, at danske levende grise oplever importforbud fra flere lande. Det er ikke sandt,« lyder det i brevet.

Følger retningslinjer

Tirsdag gik det igen galt for Danmarks Radio, mener Merrild. Her fortæller DR i en artikel med overskriften »Professor: Danske MRSA-svin skaber problemer i Polen,« hvordan eksporten af levende danske grise til Polen er skyld i landets MRSA-udfordringer.

»Fakta er, at man i 2008 konstaterede MRSA CC398 i polske avlsgrise. På samme tidspunkt var der ikke konstateret MRSA CC398 blandt de danske avlsgrise. Polen har samtidig over en lang årrække importeret grise fra blandt andet Holland og Tyskland, hvor der har været konstateret MRSA CC398 flere år før end i Danmark.

Altså kan man ikke konkludere, at det er eksporten af danske grise, der har ført MRSA til Polen. Faktisk må vi antage, at polakkerne har mindst lige så meget MRSA CC398 blandt deres grise som i Danmark.«

Martin Merrild understreger, at Danmark følger de europæiske og de enkelte landes sundhedsmyndigheders retningslinjer. DR har trods henvendelse fra Landbrug & Fødevarer valgt at beholde både vinkel og overskrift til artiklen.

Lavt dansk antibiotikaforbrug

Landbruget er ikke bange for at være i dialog med danskerne, mener Martin Merrild.

»Vi forsøger at belyse emnerne med troværdighed og valide data, men selvfølgelig kan der opstå usikkerhed. Jeg kan ikke lade være med at have en følelse af, at DR ikke spiller med på de samme regler, men gør MRSA i svineproduktionen til et langt større problem, end sagkundskaben i Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut betragter det som,« skriver han.

Samtidig understreger han sagens alvor.

»Misforstå mig ikke. MRSA er et problem. Derfor gør vi også meget for at undgå resistens i landbruget. Som jeg flere gange har nævnt, fremhæver EU-kommissionen Danmark som foregangsland, fordi vi har så lavt et forbrug af antibiotika i husdyrproduktionen. Det kunne DR have valgt at fortælle.

Det gør de ikke. Det er ikke ordentligt! DR’s rolle i samfundet er for vigtig til, at de er unuancerede i deres dækning. Vi skal alle kunne stole på DR,« skriver han.

LandbrugsAvisen har tidligere bragt DR’s svar på Landbrug & Fødevarers kritik af artikler og udsendelser, som kan læses her

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle