Pas på fejlindstilling af transponder: Forkerte foderkurver gav fede søer
Uopmærksomhed på fejl på transpondere koster på flere parametre i sobesætninger. Her er to eksempler på fejl, som VKST-konsulent har set i praksis.

Af Keld Sommer, svine- og byggerådgiver, VKST

Elektronisk sofodring er et meget udbredt system til at fodre drægtige søer. Det er reelt det eneste system med løsgående søer, der giver svineproducenten mulighed for at styre fodertildeling og dermed huld 100 procent på individniveau.

Ligesom i alle andre henseender når vi sætter computere til at passe vores grise, skal vi sørge for at passe computeren, så den gør, som vi forventer.

Det er driftslederens opgave løbende at kontrollere, at der fodres som forventet. Jeg vil nævne to eksempler på fejl, der viste sig at have ret omfattende konsekvenser.

Eksempel 1: Transpondere udfodrede forskelligt

I forbindelse med en tilpasning af en drægtighedsstald med ESF med store dynamiske grupper gjorde en fejlindstilling af nogle af transponderne, at de fodrede meget forskelligt.

Fejlen blev ikke opdaget fra starten - formentlig fordi den afvejning, der blev udført lige efter opdateringen, ikke blev udført 100 procent korrekt. Afvejningsmetoden har været kutyme i besætningen altid, og har ikke før givet anledning til problemer.

Der blev manuelt trykket 10 doseringer ud, og foderet blev vejet af. Afvejningen viste, at hver dosering gav ca. 110 gram foder. I virkeligheden viste det sig, at nogle gav 120 gram pr. dosering og andre gav 65 gram.

Så der blev sparet foder i et par måneder. Jeg skal hilse og sige, at det kan ikke svare sig: Markant flere svagtfødte grise, udfordringer med skuldersår, og fravænningsvægt der faldt med over 500 gram pr. gris. 

EKSEMPEL 2: Forkerte foderkurver

I en anden besætning har jeg oplevet det modsatte, nemlig at man troede at stationerne fodrede efter foderkurverne, men i virkeligheden brugte transponderne sin egen forudindstillede kurver.

I dette tilfælde resulterede det i, at rigtig mange søer blev alt for store og fede.

Dette giver ikke alene højere omkostning til foder, men det der er meget værre, er alle de ting en for stor og fed so ikke kan, så som at malke godt og holde længe.

Sådan skal du veje transpondere af

Når man vejer transpondere af, er der kun en korrekt måde at gøre det på: Opret nogle testsøer med deres egen chip.

Sæt søerne på foderkurve, spær stationen af, klistr chippen på ved antennen med gaffatape og lad stationen fodre hele rationen ud i en spand eller sæk. Det gælder både ved tør og vådfoder.

Vej mængden af, og kontroller i forhold til det computeren siger, den har fodret ud i henholdsvis kg og FE.

Afvejning af stationerne bør gøres jævnligt. Hvor tit er op til dig. Jeg anbefaler, at det gøres en gang pr. måned.

Jeg kan skrive under på, at det er træls ikke at opdage fejl, før det kan ses på søernes performance i farestalden.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle