Placering af ventilationsafkast har stor effekt på lugt omkring ejendommen

Svineejendomme, som ikke kan opnå miljøgodkendelse af en udvidelse på grund af for nær beliggenhed i forhold til naboer, landsbyer og byzoner, kan ofte komme i mål ved ændringer af ventilationen og en konkret lugtspredningsberegning.

Af Kristian Nielsen, afdelingschef hos Svin, Velas

Beregninger på spredning af lugten fra mange svineejendomme viser, at det har stor betydning, hvor ventilationsafkastene placeres.

Den bedste placering er altid ved kip, fordi ventilationsluften fra stalden let bliver opblandet med vinden og dermed fortyndes og bæres længere væk.  Når afkastes føres ca. 1 meter over kip, vil luften fra stalden i større grad stige opad og blive blandet op med atmosfæren.

Et tilsvarende ventilationsafkast som sidder midt på et tag, vil i højere grad medføre at luften hvirvler rundt i bygningshøjde, og dermed ikke bliver fortyndet og kun bevæger sig langsomt væk.

Det gælder derfor med ventilationsafkast som med skorstene fra brændeovne, at skorstene skal føres så langt op, at røgfanen holdes fri af de hvirvelzoner, der dannes i læ af bygninger og beplantninger.

Udvidelse kan komme i mål

Svineejendomme, som ikke kan opnå miljøgodkendelse af en udvidelse på grund af for nær beliggenhed i forhold til naboer, landsbyer og byzoner, kan ofte komme i mål ved ændringer af ventilationen og en konkret lugtspredningsberegning.

I en sådan beregning omregnes emissionen af lugt fra staldene til en lugtkoncentration ved naboerne.

I beregningen anvendes der 10 års meteorologiske data til at beregne spredningen fra hvert enkelt ventilationsafkast, og dette samles i et tal, der angiver den maksimale lugtkoncentration i et givent punkt, fx ved en nabo, og dermed kan man se effekten af at flytte stalden eller ændre placeringen af staldens afkast, ændre højden på afkastet eller ændre lufthastigheden. 

Det fremgår tydeligt, at staldens placering i forhold til omboende har stor betydning, da beregninger med anvendelse af meteorologiske data betyder, at naboer placeret nord eller syd for staldene er væsentlig bedre placeret end med en beliggenhed øst for staldene, da den fremherskende vindretning i Danmark er fra sydvest.

Den geometriske udformning af staldanlægget har også stor betydning, da man ved en placering ud for gavlen af en stald, får summen af alle afkast, mens man ved en placering ud for siden af en stald, kun rammes af luften fra nogle få afkast.

I den generelle beregning af geneafstande til naboer i Husdyrgodkendelse.dk regnes der kun en overordnet minimumsafstand uden hensyntagen til geografisk placering, geometri og placering af ventilationen, og derfor kan man ofte reducere den beregnede geneafstand til naboer ved en konkret beregning.

Forholdsvist billigt at ændre på ventilation

Når der beregnes og trimmes på ventilationen, kan der opnås en væsentlig forbedring af oplevelsen af staldlugt i omgivelserne, og dette gælder også for familien på ejendommen, og det indtryk man får i gårdspladsen.

Det er som regel forholdsvis billigt at ændre på ventilationen i forbindelse med nybyggeri og renoveringer, og der er ikke øgede driftsomkostninger efterfølgende eller påvirkning af staldens funktion. 

Tag derfor disse tanker om røgfaner og lugt med næste gang, du placerer ventilation på svinestalde.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle