Produktionskoncept har øget bundlinjen - 725.000 kr. hentet på et år
Driftsleder Jonas Berntsen har indført Produktionskoncept Slagtesvin på Uhrslunde Landbrug med gode resultater til følge. Systematik er nøgleordet. Artiklen er fra arkivet og publiceret første gang i magasinet SVIN, august 2018.

Per Andersen og driftsleder Jonas Berntsen tog tilbage i 2016 beslutningen om at blive en del af  Produktionskoncept Slagtesvin efter opfordring fra en lokal rådgiver.

Den beslutning fortryder de ikke, for indtjeningen er forbedret med 36 kr. pr. slagtesvin i løbet af 2017. Konceptet har stillet flere krav, men også givet en bedre systematik i dagligdagen.

Har gjort positiv forskel

»Hvor vi tidligere ikke kontrollerede temperaturen, når vi havde udtørret en sektion og heller ikke altid  havde god tid til udtørringen, så tjekker vi nu altid, at temperaturen på gulvfladerne er 22 grader, inden der indsættes et nyt hold grise«.

Per Andersen, ejer af Uhrslunde Landbrug, og hans driftsleder, Jonas Berntsen, er enige om, at bedriftens tilknytning til Produktionskoncept Slagtesvin, der har omkring 20 deltagende bedrifter på landsplan, har gjort en positiv forskel for resultaterne på bedriften og deres dagligdag, som er præget af større systematik
end tidligere.

I efteråret 2016 blev de kontaktet af en rådgiver i VKST, som opfordrede dem til at deltage i konceptet.

»Til de første to møder tror jeg, der var fire rådgivere her og vores dyrlæge. De gennemgik de to stalde, der er med i konceptet, grundigt. De tjekkede blandt andet vejecellerne under vådfodertankene for fejl. Listen med tiltag, man skal opfylde, er på flere end 100 punkter.

Det kan lyde voldsomt, men de fleste havde vi styr på i forvejen«, forklarer Per Andersen, der i det daglige har overladt arbejdet med konceptet og en række indtastninger til sin driftsleder.

Den store forskel på bedriften, efter konceptet er blevet indført, er en øget bevidsthed om, at det nytter at være foran hele tiden og udføre alle opgaver præcist og til tiden.

»Vi har nu fået samlet alle data om bedriften på en tablet. Vores ringbind bruger vi ikke mere. Det er meget motiverende, at vi kan følge produktionen løbende, fordi vi med det samme kan se, hvad det betyder for det enkelte batch grise, hvis vi afprøver nye ting.

Tidligere skulle vi vente et kvartal på e-kontrollen for at se, hvad konsekvensen var, og vi kunne først reagere, når der var noget galt«, siger Jonas Berntsen.

Gennemløbsvægten fra Schippers er installeret i en sti i en sektion. Grisene kontrolvejes på dag 28. Foto: Søren Tobberup Hansen

Økonomisk fortjeneste

Per Andersen har fået afkast af sin deltagelse i konceptet, der ifølge Per Andersen står ham i cirka seks kr. til blandt andet løbende rådgivning. Der er samtidig hentet 36 kr. pr. gris i forbedret fortjeneste svarende til 725.000 kr. på et år.

Fortjenesten kommer via bedre foderudnyttelse, lavere dødelighed og højere kødprocent. Selv om der er opnået en forbedring på foderudnyttelsen fra 2,75 til 2,65 FE, så mener de ikke, konceptet kan forklare
hele fremgangen.

I perioden har Per Andersen valgt at udskifte sin dyrlæge fra en lille praksis til Hasse Poulsen fra Danvet. En ny dyrlæge i kombination med Top Duroc hos smågriseproducenten mener Per Andersen kan forklare en del af de opnåede forbedringer.

Tæt dialog med rådgiverne

En anden styrke i konceptet, mener ejer og driftsleder er en tættere dialog med de tilknyttede rådgivere.

»Konceptet kræver, at man hele tiden indberetter og registrerer data. Dem kan vores rådgiver i VKST løbende følge med i, og han reagerer, hvis der er noget, der går i en forkert retning. Oplysningerne
deles samtidig med vores dyrlæge, så vi oplever, at vi har en meget tættere og bedre dialog med vores rådgivere, efter vi er blevet en del af konceptet«, siger Jonas Berntsen.

Jonas og Per fremhæver også en staldskole, der afholdes fire gange årligt, hvor de nuværende fire deltagere i konceptet på Sjælland mødes.

Det har resulteret i flere råd fra de øvrige besætninger, som er afprøvet på Uhrslunde Landbrug.

»Vi har nu tørfoder i krybben ved indsættelse, hvilket vi ikke har haft tidligere. Det har en positiv effekt«, siger Jonas Berntsen, der også bliver motiveret af en rangliste, der lister konceptets deltagere.

Et koncept for de fleste

Jonas Berntsen mener, at Produktionskoncept Slagtesvin er velegnet for de fleste besætninger.

»Det kræver, at du har en tablet, hvor du skal foretage nogle indtastninger. Så skal du være indstillet på, at du skal overholde konceptets mange regler, og der løbende er nogle, der kontrollerer de ting, man laver«, siger Jonas Berntsen.

Sammen med Per Andersen har han sat sig nye mål, efter at flere allerede er opnået.

»Vi skal gerne ned under 2,6 FE pr. kg tilvækst. Vi rykker os hele tiden, men vi mangler det sidste for at komme derned. Vi ved ikke, hvordan vi skal opnå de 2,6 FE, men vi håber på, at det næste tiltag med at ændre slutfoderstyrken fra 2,9 til 3,0 FE vil gøre en forskel, og grisene kvitterer for det ekstra foder«, siger Per Andersen.

Tre anbefalinger fra konsulenten: Jakob Nielsen, VKST

Korrekt fodring, styr på teknikken og motivation:

1. Teknikken i foderanlægget skal virke, og det skal bruges korrekt, så det ikke er det, der begrænser effektiviteten.

I Produktionskoncept Slagtesvin tjekker vi alle anlæg, inden vi går i gang. Tjekket omfatter  male/blandeanlæg  og fodercomputer, klimastyringer og teknik til elektronisk opfølgning. På Uhrslunde Landbrug har vi specifikt øget fokus på udtørring og sikret korrekt brug af klimastyringer.

2. Det er et must at fodre korrekt (kornanalyser, iblandingsprocenter, indtastninger, tab af aminosyre, formaling og cost-benefi t betragtning ved alternative råvare).

På Uhrslunde Landbrug har vi anvendt en mere aggresiv foderkurve indtil 65 kg for at udnytte grisens vækstpotentiale. Formaling vejes, og der udskiftes slagler hyppigere. Vi har foretaget silokontrol pga. underforsyning af mineraler.

3. Motivationen skal holdes højt – vi måler løbende på foderoptag, tilvækst, dødelighed, formaling og
tillæg/fradrag ved levering.

Vi roser besætningen, når det går godt og motiverer med tiltag, hvis ikke det går
som planlagt. På Uhrslunde Landbrug har vi opnået fl ere kg tilvækst pr. stiplads via højere tilvækst, og
hurtigløbere leveres lige inden, de bliver overvægtige.

FALDGRUBER

Produktionskonceptet Slagtesvin stiller krav om elektronisk registrering. Hvis ikke registreringen sker løbende, mister vi muligheden og til dels motivationen for at reagere rettidigt.

Der skal være en fast plan for flow af grise – især ved indkøb fra flere leverandører. Er der ikke det, er der risiko for sammenblanding og øget smittepres.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle