Slidt diffus ventilation - her er en dyr og en billig måde at etablere ekstra luftindtag
Det varme sommervejr fortsætter og det kan give udfordringer med ventilationen i stalden.

Af Kirsten Kyndesen, svine- og miljørådgiver, Bornholms Landbrug & Fødevarer

De fleste stalde, som er etableret udelukkende med diffus ventilation, har efterhånden nogle år på bagen, og isoleringsmaterialet, som luften trækkes igennem, har højst sandsynligt ikke den samme luftgennemstrømning som tidligere.

Årsager hertil kan være støv og fygesne. Selv om materialet har gode filtreringsegenskaber og kan optage meget støv uden at stoppe til, vil der alt andet lige over årene være sket en grad af tilstopning. Det gælder især, hvis stalden fx er placeret tæt på en grus-/jordvej.

Er der ikke monteret et tilstrækkeligt stort snebræt på væggen under tagudhænget er der øget risiko for fygesne. Isoleringen tager normalt ikke skade af et enkelt år med fygesne, men hvis det er sket gentagne gange, vil isoleringen klappe sammen.

Uanset graden af tilstopning, så vil luften finde steder, hvor den kan trænge i gennem ned i stalden, men der er samtidig risiko for døde områder med begrænset luftgennemstrømning. 

Nu skal hele klimastalden opgraderes: Ny type loftsventil mindsker svinerietSvin Torsdag 30. november 2017 · 09:09

Dyr eller billig løsning

I de diffust ventilerede stalde kan det anbefales at etablere supplerende luftindtag for at optimere klimaet i stalden. De supplerende luftindtag øger luftens hastighed og giver dermed indsugningsluften en kølende effekt.

Den dyre løsning er montering af loftventiler, der leder indsugningsluften ned på den faste del af lejet i stierne. 

Den billige løsning er at bore huller gennem isolering og troldtexplade og isætte 2-3 stk. Ø80 rør. Rørene i sættes ca. en halv meter fra bagvæg og med en afstand på ca. 80 cm meter mellem rørene i stien. Rørene skal flugte såvel med troldtexpladen som med overkanten af isoleringsmaterialet.

Bemærk, at det i kolde perioder vil være nødvendigt at lukke rørene. Denne løsning anbefales først afprøvet i en enkelt sektion, for at se om den har den ønskede effekt. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle