Videoanalyse: Sådan bruger grisene tiden, når du kigger væk
Videoanalyse giver en unik mulighed for at sammenligne adfærden i din besætning med andre besætninger.

Af Nina Simonsen, svinerådgiver, LandboNord

Videoanalyse er et overset værktøj i stalden. Grisenes adfærd kan nemlig fortælle os meget om, hvordan det står til. Det er ikke raketvidenskab, men værdifuldt hvis det bruges rigtigt.

Videoanalyse er efterhånden en gammel spiller på banen, men værdien af at følge grisenes adfærd i en periode er stadig undervurderet.

Videoanalyse giver nemlig en unik mulighed for at sammenligne adfærden i din besætning med andre besætninger.

Helt grundlæggende er der to grunde til at benytte sig at videoanalyse, foruden økonomien i at løse besætningens problematikker:

  • Faglig sparring og tidsoptimering
  • Sammenligning af adfærd med andre besætninger

Du vil med et trænet øje kunne opnå den samme viden som en videoanalyse - bliv i stalden de næste par dage og hold øje med en sti. Husk kaffe og en stol, god arbejdslyst.

Brug videoanalysen, hvor der er en konkret problemstilling og dermed også har et økonomisk incitament.

 

Figur 1. Data fra videoanalyse

Videoanalyse kan give en fornemmelse af aktivitetsmønstret og dermed en fornemmelse af hvor meget tid grisene i gennemsnit bruger på fx hvile og ved foderautomaten. Dette kan blandt andet bruges til at finde mønstre med overdrevet tidsforbrug ved vand eller måske minimalt tidsforbrug ved foderautomaten.

Er din besætning afvigende?

Det er med videoanalyse muligt at sammenligne besætninger på en række parametre, som kan give dig indsigt i:

  • Aktivitetsniveau samt aktivitetsmønsteret hen over døgnet
  • Udnyttelsen af sti/liggeadfærd
  • Niveau af ædepladser og vand

Det er min erfaring, at der er stor værdi i at blive sammenlignet med andre besætning, for herved kan man nemmere pinpointe, hvor besætningen afviger.

Der ligger selvfølgelig også en stor opgave i at finde unormal adfærd i besætning, fx dårlig stiudnyttelse eller overdreven brug af drikkekop.

I en besætning med mange alarmer på transpondersystem i drægtighedsstalden viste det sig ved hjælp af videoanalyse, at det blandt andet  var en dårlig liggeadfærd, der ret enkelt kunne optimeres og dermed minimere alarmer og forbedre stiudnyttelsen. Gevinsten var her en stor tidsbesparelse.

 

Figur 2. Data fra videoanalyse, grise ved foderautomat

Videoanalysen bruges også til at kigge isoleret på antallet af grise ved foderautomaten. Her ser vi på hvordan antallet passer sammen med kapaciteten. Der sker ikke noget ved, at der står flere ved foderautomaten, end der er plads til i kortere perioder, men er der altid mange, så kan det være udfordrende for de svageste at komme til. Det kan dermed koste tilvækst. Omvendt, hvis der ikke står ret mange, så skal der måske gøres noget ved dette. Grise er nysgerrige, og hvis nogle står ved foderautomaten, så kan det være med til at lokke andre til.

 

Figur 3. Data fra videoanalyse, grisenes fordeling af tid på æde/drikke, aktivitet og hvile

Grise vil typisk være aktive formiddag og igen om eftermiddagen. Vi kigger her på det generelle aktivitetsniveau. Det grønne område viser andelen af grise i hvile, mens rød og gul viser andelen i aktivitet. Det generelle aktivitetsniveau kan fortælle os meget, men det kan også være værdifuldt at vide, om der er tidspunkter i løbet af døgnet, hvor der ingen eller meget lidt aktivitet.

En anden type sparring og indsigt

Videoanalyse kan bruges i alle staldafsnit og fx i forbindelse med:

  • Dårlig tilvækst ved vækstgrise samt øresår- og halebidsproblematikker
  • Aggression
  • Sammenligning af stier inden en større renovering

Videoanalyse skal derfor ses som en anden type sparring og indsigt, end det ellers muligt i stalden.

Typisk vil videoanalyse blive brugt i forbindelse med anden rådgivning og det er derfor et godt værktøj til at følge en udvikling og det giver dermed meget mere viden, end det øjebliksbillede men får ved en staldgennemgang.

Nina Simonsen, svinerådgiver hos LandboNord.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle