Tilfældige landmænd skal ikke blive fæstebønder: Der er behov for ny ammoniakregulering nu

Flere kvægproducenter rammes hårdt af kravene til reduktion af ammoniakudledning i nærheden af naturområder. For at få ændret reguleringen har Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg og Gitte Grønbæk, sektordirektør for Kvæg i dag haft foretræde for regeringens Miljø- og Fødevareudvalg.

Udvalget blev blandt andet præsenteret for eksempler der viser, at de alvorlige konsekvenser for husdyrproduktionen ikke er proportionale med den effekt, der opnås i naturen med de nuværende. ammoniakregler.

"Vi skal have en bedre løsning nu. Vi ønsker en naturplan der prioriterer den værdifulde natur og giver mulighed for lokal produktion og beskæftigelse i ”yderområder” og ikke rammer tilfældige landmænd, som reelt bliver fæstebønder, fordi deres ejendomme mister værdi", siger Christian Lund.

Sammen med Gitte Grønbæk præsenterede han Miljø- og Fødevareudvalg for tre eksempler på landmænd, der ikke kan udvide deres produktion på grund af de nuværende ammoniakkrav.

Blandt andet Mette og Søren, der i 2007 købte en bedrift med 315 malkekøer. På det tidspunkt var der ingen officielle registreringer af et overdrev lige ved siden af gården.

Det er heller ikke bemærket i miljøgodkendelsen fra 2006.

Troels passer køer og dater på tv 17. november · 07:38

Men I 2009 registreres overdrevet af kommunen. Det ligger på Flyvestation Skrydstrups arealer.

I forbindelse med revurdering i 2014 bliver Mette og Søren så opmærksomme på overdrevet, og det betyder, at de på maksimalt 20-25 år skal nedbringe ammoniakudledningen med mere end 80  procent.

De er nu helt låst og kan ikke gøre andet end at nedslide staldene.

"Og vi har flere af disse eksempler, hvor kvægproducenter bliver ramt helt urimeligt af de nuværende ammoniakkrav. Det kan ikke passe at man kan blive udsat for at skulle afvikle uden erstatning", siger Christian Lund.

"Vi må finde en løsning, der samlet set både styrke Danmarks indsats i forhold til at fremme biodiversiteten samtidig med, at vi fjerner byrdefulde restriktioner på fødevareproduktionen på grund af nogle få naturområder, som er af marginal betydning for biodiversiteten, siger Christian Lund.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu