Troels Lund Poulsen: Vi ser på landbrugets finansiering i 2016

Der kommer mange møder, sagde erhvervs- og vækstministeren om kommende fælles initiativer til at lempe landbrugets finansielle situation.

Der vil blive taget flere politiske initiativer i 2016 for at afhjælpe landbrugets økonomiske problemer. Det lovede erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen på den Vækst- og Finansieringkonference, som blev afholdt i dag af Heden & Fjorden i Herning.

»VI er nødt til at se på realkredit og finansiering for landbruget i år, og det bliver ikke let,” fastslog ministeren.

Han oplyste, at statens andel af investeringsfonden Dansk Landbrugs Kapital på 500 mio. kr. er på plads, mens der mangler forhandlinger med pensionsselskaberne om de resterende 1,5 mia. kr. Til foråret skal initiativet være på plads oplyste ministeren. Han lovede desuden at søge forståelse med finanssektoren om initiativer til rekonstruktioner af ejerskifter via banker og realkreditinstitutter.

Ministeren blev presset til at forholde sig til de støt stigende bidragssatser, som han dog ikke vil lovgive om.

»Men der er behov for en debat om bidragssatserne. Jeg vil ikke lægger låg over satserne, men der behov for åbenhed og dialog om, hvorfor satserne ligger, som de gør, og hvor meget satserne er et resultat af krav om polstring af bankerne,« sagde han.

Ministeren pegede desuden på landbrugspakken, der anslås at betyde en gevinst i BNP på cirka 1. mia. kr. i kraft af højere udbytter som følge af bl.a. gødningskvoternes afskaffelse, lempede harmonikrav og lavere krav til efterafgrøder.

»Vi er blevet kritiseret for, at vi gennemførte pakken ved et smalt forlig, men jeg vil sige, at landbruget ikke kunne være tjent med et udvandet kompromis, som ikke ville give den samme optimisme i erhvervet,« sagde Troels Lund Poulsen, og forudså, at der i en evt. ny regering også vil være »fornuftige kræfter, der ved, hvor meget der er på spil, hvis ødelægger landbrugets muligheder.«

 

Ministeren nævnte indfasningen af vandrammedirektivet som en vigtig opgave i 2016, hvilket efter hans opfattelse skal ske på en måde, der er tilpasset de metoder, som bruges i andre lande.

»Vi vil gøre alt for ikke at sætte jordpriserrne under yderligere pres,« sagde ministeren.

»Men vi har lært meget om implementering af EU’s vandrammedirektiv inden for de seneste 5-6 år. I EU-landene er der – mildest talt - mange måder at gøre det på, og vi skal passe på, at vi ikke ødelægger vores egen konkurrenceevne ad den vej.«

Han lovede, at der i implementeringen vil blive brugt andre måleprogrammer end dem, der hidtil er blevet anvendt i Danmark.

»Vi må jo spørge, om de danske metoder har vist rigtigt, når man i prøver, som er taget lokalt, viser helt andre værdier end de anvendte modeller,” sagde ministeren.

Han nævnte at regeringen vil tage flere initiativer for at undgå overimplementering. Det skal ske både ved tidlig interessevaretagelse i EU-systemet og ved en ændring af arbejdsmetoderne.

»Vi vil gå væk fra et system, som har været dirigeret af embedsmænd, til en mere politisk stillingtagen til emnerne,« sagde Troels Lund Poulsen.

Emneord

finansiering

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle