Udvalgt til weekend: Landmand vil stævne styrelse for års ventetid

Snydt på målstregen: Jesper Schimming fik i 2016 tilsagn om investeringsstøtte og gennemførte projekterne. Men han har endnu ikke fået en krone, selvom alle krav er opfyldt.

"Først får vi tilsagn fra Landbrugsstyrelsen. Så investerer vi og beder om udbetaling. Og så nægter den samme styrelse at udbetale pengene. Selvom intet har ændret sig og begrundelsen er forkert".

Jesper Schimming, økologisk landmand fra Lejre, overvejer sammen med sin advokat at stævne Landbrugsstyrelsen. Baggrunden er den sagsbehandling, han har oplevet gennem mere end to år. Et forløb, som betyder, at ingen af de i alt fem ansøgninger om projektstøtte på ca. 500.000 kr., han har indgivet siden efteråret 2016, har udmøntet sig i udbetalinger.

"Det har været et hårdt slag for vores pressede likviditet".

Tre skriftlige tilsagn

Det hele startede i januar 2016, hvor Jesper Schimming indsendte tre ansøgninger om økologisk investeringsstøtte.

I maj blev han bedt om dokumentation for, at behovet for arbejdskraft i bedriften var på mindst 830 timer. Den blev leveret og i efteråret 2016 modtog han tre skriftlige tilsagn fra Landbrugsstyrelsen.

Jesper Schimming var glad og investerede som planlagt i en ATV, i hjælpemidler til fodring og vanding, hegn, mv.

Sommeren 2017 var det hele gennemført og han anmodede om at få pengene udbetalt.

Trak tilsagn tilbage

Men nu var der rungende tavshed fra Landbrugsstyrelsen.

I maj 2018 blev han igen bedt om at dokumentere behovet for arbejdskraft i bedriften. Og kort efter blev de tre tilsagn tilbagekaldt. Styrelsen havde nu beregnet, at behovet for arbejdskraft i bedriften var under 830 timer.

Det regnestykke ligger meget langt fra Jesper Schimmings virkelighed: Ægtefællen Johanne er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden, Jesper tæt på. Der er ansat en landbrugsmedhjælper og to fleksjobbere.

Landbruget tæller 2.000 økologiske høns, får, grise og slagtekyllinger på friland. Der er gårdbutik, eget æg-pakkeri og parret står selv for salg og distribution af deres produkter til københavnske gourmetrestauranter.

Alt det havde Jesper Schimming gentagne gange været i dialog med Landbrugsstyrelsen om - og hver gang fået accept af.

Alligevel fastholdt andre dele af Landbrugsstyrelsen nu, at timekravet ikke var opfyldt.

Hjælp fra advokat

Der skulle advokathjælp til, før Jesper Schimming fik hul igennem: Advokaten, Thomas Schioldan Sørensen, påviste bl.a. at Landbrugsstyrelsen havde beregnet normtimesatserne på forkert grundlag. Det anerkendte styrelsen nu, men retfærdiggjorde det med, at der et sted i databaserne var brugt en forkert afgrødekode.

I juli 2018 oplyste styrelsen, at man nu forventede at færdigbehandle sagerne, »forhåbentlig med udbetaling af det fulde tilskud til følge«.

Siden har Jesper Schimming rykket for nyt utallige gange. Men intet sker.

"Nogle gange siger de, at de har IT-problemer. Andre gange er de ikke nok sagsbehandlere. Sidste gang jeg rykkede, i april, sagde de, at de ikke aner, hvornår de bliver færdige".

Ingen kommentar

LandbrugsAvisen ville gerne have haft Landbrugsstyrelsens forklaring. Men styrelsen ønsker ikke at gå ind i en konkret sag.

"Landbrugsstyrelsen kan ikke kommentere konkrete sager", skriver styrelsen i en mail.

Faktaboks

Fem sager i skuddermudder på normtimer

 • Jesper Schimming har indsendt fem forskellige ansøgninger om økologisk investeringsstøtte til i alt 500.000 kroner.
 • Tre projekter fik tilsagn, som blev trukket tilbage efter projekternes gennemførelse. De er nu genoptaget.
 • Yderligere to ansøgninger fik afslag, men er også genoptaget efter styrelsens accept af, at kravet til normtimer er opfyldt. 
 • Alle fem sager gik i skuddermudder, fordi styrelsens beregninger viste færre arbejdstimer end krævet i bedriften.
 • En forkert afgrødekode udløste ifølge Landbrugsstyrelsen fejlen.

Nul kroner udbetalt trods tilsagn i 2016

I efteråret 2016 fik Jesper Schimming tilsagn om investeringstøtte til tre projekter. I dag venter han fortsat på pengene.

 • 12. januar 2016: Jesper Schimming indsender i efteråret 2016 tre ansøgninger om økologisk investeringsstøtte. Pengene, ca. 200.000 kr., skal gå til en ATV, foderstystemer, hegn o.a.
 • Maj 2016: Landbrugsstyrelsen beder om dokumentation for støtteberettigelse, herunder for årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer. Det sendes ind.
 • Efterår 2016: Jesper Schimming får tilsagn på de tre ansøgninger. Tilsagnene er underskrevet af tre forskellige medarbejdere, som bl.a. skriver: »Vi har behandlet din ansøgning (...). Du får tilsagn om tilskud til det projekt, du har beskrevet i ansøgningen«. Jesper Schimming gennemfører projekterne.
 • Sommer 2017: Jesper Schimming har nu gennemført de tre projekter og beder om at få støtten udbetalt. 
 • Maj 2018: Landbrugsstyrelsen beder (igen) om dokumentation for, at det årlige arbejdskraftbehov på 830 timer er opfyldt. Kort efter tilbagekaldes tilsagnene.
 • Juli 2018: Jesper Schimmings advokat påviser, at styrelsen har beregnet behovet for arbejdskraft på forkert grundlag. Styrelsen anerkender dette og erklærer sig klar til at færdigbehandle »forhåbentlig med udbetaling af det fulde beløb til følge«.
 • September 2019: Intet udbetalt. Sagen uafklaret.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle