Undersøgelse: Kun få landmænd overvejer tiltag, der kan binde mere kulstof i jorden

En undersøgelse viser, at få pct. af adspurgte landmænd overvejer at benytte udtagning af tørvejord og brug af biochar for at binde mere kulstof i jorden.

Udtagning af tørvejord og tilførsel af biochar til jorden regnes for særligt vigtige tiltag i forhold til binding af kulstof i landbrugsjord.

Alligevel er det de færreste landmænd, der benytter et af de to tiltag - eller har tænkt sig at gøre det for den sags skyld.

Det viser i hvert fald en spørgeundersøgelse, Aarhus Universitets Jørgen E. Olesen har foretaget blandt 1.800 landmænd, hvori landmændene dog også efterspørger mere viden.

"Der har vi en stor opgave kommunikationsmæssigt, tænker jeg", sagde professoren, da han fremlagde tallene på plantekongressen onsdag.

mangler viden

I undersøgelsen har forskere fra Aarhus Universitet forsøgt at blive klogere på landmænds nuværende viden om kulstofbinding i landbrugsjord og hvilke barrierer og løsninger, der er forbundet med det.

Jørgen E. Olesen forklarede, at landmændene især efterspørger viden, rådgivning og bedre målemetoder af kulstofindhold i jorden.

"Det er vigtigt, at den viden, der er, også er til stede hos landmændene, driftledere osv. Viden, erfaring og også holdninger er afgørende i den her sammenhæng", sagde han.

Eksempelvis viste undersøgelsen, at 91 procent af landmændene ikke kender kulstofindholdet i deres egen jord, og de, der gør, er typisk store bedrifter med omkring 1.000 hektar eller derover.

tror på slætgræs

Til gengæld følte en stor del af de adspurgte sig sikre på, at slætgræs og tilførsel af husdyrgødning er effektivt til binding af kulstof - og en stor del benytter også disse tiltag.

Men som tidligere nævnt overvejer få at benytte udtagning af tørvejord og biochar, der er et forkullet restmateriale fra plante- eller dyrebiomasse

"Det er interessant, fordi der jo, også her på kongressen, tales om netop de ting, som værende det, der skal tælle mest", sagde Jørgen E. Olesen og tilføjede:

"Der er måske en hel del, der skal tænke om".

Faktaboks

Biochar 

Biokul (biochar) er forkullet restmateriale fra plante- eller dyrebiomasse. Biokul kan bruges som jordforbedringsmiddel, naturlig gødskning og til at tilføre jorden en stabil kulstofpulje.

Kilde: Seges Landbrugsinfo 

Emneord

Plantekongres 2020 , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle