Ung landmand køber to landbrug på to år

31-årige Michael Lynge blev selvstændig landmand for to år siden, da han overtog et konkursbo. Nu har han overtaget naboejendommen og runder dermed 200 hektar.

Selv om udsigten ned mod Limfjorden, der er beliggende et par hundrede meter fra Michael Lynges stuehus vest for Hals, forekommer temmelig trist og grå på en råkold onsdag i januar, tegner den foreløbige karriere ganske lys for den 31-årige nordjyske planteavler.

Ved årsskiftet for godt to år siden kunne han skrive selvstændig landmand på visitkortet, da han købte et konkursbo af kreditforeningen.

Kvægejendommens besætning var væk, men det var også de 112 hektar agerjord, den unge landmand havde øje for.

"Sammen med min far kiggede jeg på lidt forskellige ejendomme. Den her ejendom var god, fordi det muliggjorde, at vi kunne dyrke vores jord sammen og være fælles om maskinerne", forklarer Michael Lynge.

Selv om det måske lå i kortene, at han en dag skulle overtage eller være en del af sin fars bedrift med planteavl og et mindre antal slagtesvin, valgte Michael Lynge ikke den vej, da han i 2011 blev færdiguddannet som virksomhedsleder.

Godt nok tog han som mange andre unge landmænd et halvt år til USA for at få yderligere erfaring med markarbejde og hjalp også efterfølgende på farens gård. Alligevel foretrak han den gode hyre, da han blev arbejdsmand i en entreprenørvirksomhed.

"Det var, mens jeg gik på arbejdspladserne, at det gik op for mig, at jeg ville bestemme selv. Der var for meget dobbeltarbejde og en masse tidsplaner, vi skulle gå efter. Det var ikke lige mig", fortæller Michael Lynge, der var halvandet år i entreprenørbranchen.

Siden overtagelsen af den første ejendomme har han været begunstiget af gode priser på kartofler, som dyrkes sammen med korn, raps og lidt frø.

"Vi dyrker nogle højværdi-afgrøder, og jeg har lavet to gode år her. Samtidig er jeg kommet forholdsvis billigt til min første ejendom", siger han og forklarer om sin nyeste ejendom:

"Jeg er heldig, at den næste ejendom er kommet til salg. Ejendommen er kun en km væk, og noget af jorden er i skel. Det er en mulighed, man kun får en gang. Jeg var nok lidt bekymret, om banken gav lov, men jeg har kun fået positiv opbakning fra bank og realkredit".

Michael Lynge erklærer, at målet ikke er at blive stor for at være stor.

"Vi skal gøre tingene bedst muligt, og her var en mulighed for at gøre bedriften mere rentabel".

Faktaboks

Fælles drift med sin far om 380 hektar

  • 1. januar 2019 overtog Michael Lynge en konkursejendom med 112 hektar agerjord. Den ejendom er nu suppleret med yderligere 85 hektar agerjord og en slagtesvineejendom.
  • Planen er, at de 1.500 stipladser renoveres, og der skal indkøbes smågrise. Det vil muliggøre ansættelse af en medarbejder. 
  • Sammen med sin far, der også har et mindre antal slagtesvin, driver Michael Lynge omkring 465 hektar. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle