Yderligere to disciplinære mink-advarsler er trukket tilbage

Endnu to embedsmænd har fået trukket deres disciplinære advarsler tilbage, som de fik på baggrund af Minkkommissionens arbejde. Dermed er otte ud af ti sager fra Minkkommissionen nu droppet.

To advarsler til politiinspektør Uffe Stormly og sektionsleder Birgitte Buch i forbindelse med minkkommissionens beretning tilbagekaldes.

Det skriver Rigspolitiet.

Politiet meddelte i september 2022, at førnævnte politiinspektør Uffe Stormly og sektionsleder Birgitte Buch modtog en disciplinær advarsel i forlængelse af minkkommissionens beretning.

Rigspolitiet har nu lavet en ny gennemgang af sagerne, og på den baggrund har man besluttet at tilbagekalde de to disciplinære advarsler.

En advarsel er den mildeste form for disciplinære straf.

Både Uffe Stormly og Birgitte Buch blev kritiseret af kommissionen på baggrund af deres "medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med politiets anvendelse af actioncardet af 6. november 2020".

Actioncardet blev benyttet af politielever til i november 2020 at ringe rundt til landets minkavlere for at fortælle dem, at alle deres mink skulle aflives.

Men mens det skete, vidste man hos Rigspolitiet, at den fornødne lovhjemmel ikke var på plads, konkluderede Minkkommissionen. Alligevel fortsatte rundringningerne.

Syv ud af ti går fri

Minkkommissionen blev som den første granskningskommission nogensinde nedsat for at redegøre for det faktuelle forløb i beslutningen om aflivningen af alle mink i november 2020.

Beretningen faldt i juni sidste år. Her kunne Minkkommissionen konkludere, at der kunne rejses sager mod ti embedsmænd.

Men siden rigspolitichef Thorkild Fogde blev frikendt for ansvar i en særlig tjenstlig undersøgelse med tidligere højesteretsdommer Thomas Rørdam i spidsen, er flere advarsler blevet kaldt tilbage. 

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsens advarsel er trukket tilbage, ligesom den irettesættelse som departementschef i Justitsministeriet Johan Kristian Legarth fik.

Også både den advarsel som gik til afdelingschef i Justitsministeriet Anne-Mette Lyhne Jensen og den kontorchef i det daværende Miljø- og Fødevareministerium, Paolo Drostby, fik er trukke tilbage. 

Derimod blev det aldrig til en sag mod Miljøministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, tidligere departementschef i det daværende Miljø- og Fødevareministerium. Sagen blev droppet, da han fik nyt job.

Dermed er otte ud af ti sager nu droppet. 

Tilbage står afgørelser af de advarsler, der er givet til henholdsvis afdelingschef i det daværende Miljø- og Fødevareministerium Tejs Binderup og den disciplinær advarsel, der er givet til daværende veterinærchef i Fødevarestyrelsen Hanne Larsen.

/ritzau/  /kold

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle