Landbrugsbank i mål med rekordresultat – og får blodtud af landbruget

Spar Nord hentede i 2015 et rekordresultat hjem - men banken, der er en af de største målt på udlån til landbruget, bløder på sit engagement i landbrugssektoren.

Med et resultat før skat på godt 1 milliard kroner har Spar Nord i 2015 leveret det bedste resultat i bankens 192-årige historie. Der er tale om en fremgang på mere end 50 procent i forhold til sidste år.

Banken, der har et meget stort udlån til landbrug, har dog også en splint i øjet – og det er netop landbrugssektoren.    

Kjeld Johannesen hentet ind

Banken er kendt som en af landets store landbrugsbanker målt i det samlede udlån. Faktisk var den målt i kontant volumen til landbrug den femtestørste långiver til erhvervet i 2014.

Netop den markante eksponering til erhvervet har også gjort, at Spar Nord har oprustet på kompetencerne i bestyrelsen de seneste år. Det skete ved, at den nu snart tidligere DC-boss Kjeld Johannesen blev hevet ind i hjemegnens pengeinstituts bestyrelse. Han er desuden udset til at overtage posten som bestyrelsesformand senere på året, når den nuværende Torben Fristrup stopper.

Fremgang - bare ikke på landbrug

Spar Nord forklarer den samlede fremgang på bundlinjen med en gevinst ved salg af bankaktier samt høj aktivitet inden for boliger og formueområdet. Desuden peger banken på, at de samlede nedskrivninger i 2015 landede på 316 mio. kroner. Det er en forbedring på 177 millioner kroner sammenlignet med 2014 og svarer til, at nedskrivningsprocenten for 2015 lander på 0,64.

Før gyllesæsonen – den skal nok blive kørt billigt udMaskiner 18. januar · 17:56

”Der er tale om en bred fremgang i kundernes kreditværdighed på tværs af alle sektorer. Dog med undtagelse af landbruget, der i 2015 tegner sig for hele 98 procent af vores samlede nedskrivninger,” siger Lasse Nyby, adm. direktør i SparNord, med henvisning til fortsat dårlige afregningspriser i dele af landbruget.

Og at netop landbruget udgør en stor knast i bankens forretninger – trods det gode årsresultat - fremgår af en  nærlæsning af regnskabet.

SparNord kommer således ud af 2015 med udlån og garantier til landbruget på 3,45 mia. kr., og heraf er ikke mindre end 1,45 mia. kr. bogført som værdiforringet i 2015-regnskabet. Da banken samtidig oplyser, at de  samlede udlån og garantier til landbruget er nedbagt fra 8 procent i 2014 til 7 procent i 2015, tyder alt altså på, at SparNord sidste år har trukket stikket på et større antal landbrug.

Dette afsløres også af, at banken i regnskabet skriver, at man har tabsført hele 130,9 mio. kr. i 2015. Året før lød beløbet på 114,5 mio. kr. Her er der altså tale om reelle uigenkaldelige tab i modsætning til de mere banktekniske nedskrivninger, som er en hensættelse til mulige tab på længere sigt.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu