Anmeldeordning for gyllebeholdere skuffer fælt

Kun få landmænd vil få glæde af den længe ventede nye anmeldeordning for gyllebeholdere, vurderer Landbrug & Fødevarer.

En ny og længe ventet anmeldeordning for bl.a. gyllebeholdere fra Miljø- og Fødevareministeriet lever langt fra op til landbrugets forventninger.

Anmeldeordningen, som indgår i den nye bekendtgørelse om husdyrgodkendelser, skulle sikre, at landmænd ikke skal slæbes gennem en tung og fuld miljøgodkendelse af hele deres landbrug, når de vil etablere en helt nødvendig gyllebeholder.

»Ubrugelig«

Men det er ikke resultatet:

I Landbrug & Fødevarer er det vurderingen, at den nye anmeldeordning er direkte ubrugelig for størstedelen af landbrugsbedrifterne.

»Der er ikke kommet den afbureaukratisering og smidiggørelse af reglerne, som vi havde håbet på - det er meget skuffende,« siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Kan ikke modernisere

Dermed vil mange landmænd, efter Landbrug & Fødevarers vurdering, fortsat være tvunget ud i en fuld miljøgodkendelse.

Det gælder fx hvis de ønsker at skifte en gammel gyllebeholder ud med en mere sikker og moderne, eller hvis de ønsker at udvide deres opbevaringskapacitet for at have større sikkerhed i perioder som sidste år, hvor vejret gav store udfordringer med udbringning af husdyrgødning.

Bagatelagtig udledning

»Dette vel at mærke for et simpelt erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, der i de fleste tilfælde har en bagatelagtig ammoniakudledning,« skrev Landbrug & Fødevarer bl.a. i høringsprocessen, uden at vinde gehør.

Ude af proportion

Problemet i den nye anmeldeordning er ifølge L&F bl.a., at der opstilles en lang række unødigt restriktive afstands- og ammoniakkrav, som bedriften skal opfylde, for at landmanden kan gøre brug af anmeldeordningen.

Bl.a. må totaldepositionen til kategori 3-natur, dvs. depositionen af ammoniak fra hele landbruget inklusiv gyllebeholder, ikke overstige 1 kilo N pr. hektar om året.

Det er et krav, som kan udløses af en gammel mergelgrav bag laden.

»Det er totalt overkill. En gyllebeholder er jo ikke noget, der påvirker miljøet. Der er ingen proportionalitet i det,« siger Lars Hvidtfeldt.

Var ikke meningen

Lars Hvidtfeldt skønner derfor, at langt de fleste landmænd, måske tre ud af fire, fortsat vil skulle gennem en fuld miljøgodkendelse, hvis de vil bygge en ny gyllebeholder, eller bare ønsker at erstatte den gamle.

Det var ellers en utilsigtet sideeffekt af den nye husdyrregulering, som trådte i kraft for et år siden, at processen for godkendelse af gyllebeholdere blev tungere.

Det gav tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen klart udtryk for i LandbrugsAvisen, at han ønskede ændret. Men han nåede ikke at indfri løftet.

»Vi er simpelthen nødt til at få ændret det her, så det kan stå mål med de andre velfungerende ordninger, som er kommet med den nye husdyrregulering, og som vi er super glade for,« siger Lars Hvidtfeldt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle