Anne Arhnung: ’Landbruget kan og vil levere på klima-udfordringen’

L&F går målrettet efter at komme i mål med visionen om, at landbruget skal være klimaneutralt i 2050. Men det skal ske i partnerskab med samfundet, og løsningen er ikke at producere færre fødevarer, sagde Anne Lawaetz Arhnung.

Dansk landbrug er en vigtig del af løsningen på klima-krisen og de globale landbrugs-udledninger.

Erhvervet er klar med konkrete bud på klima-løsninger, og selv om sektoren tegner sig for mere end en femtedel af de danske udledninger af klimagasser, vil det globale klima ikke blive bedre, men tværtimod værre, hvis en allerede klimaeffektiv dansk fødevareproduktion drosles ned og flyttes til udlandet.

Det var budskabet fra Anne Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

»Helt grundlæggende handler det ikke om at nedlægge vores produktion men om at udbrede vores metoder til resten af verden«!

Konkrete bud

Anne Arhnung understregede, at L&F er dybt dedikeret til at levere på visionen om en klimaneutral dansk fødevareproduktion i 2050 med samme eller større produktion end i dag.

Målsætningen er ambitiøs i et erhverv, der arbejder med naturlige processer såsom koens bøvser, og landbruget kan ikke løse opgaven alene, men kun i et partnerskab med samfundet, sagde hun.

Uden finansiering ingen løsninger. Og det vil være nødvendigt med massive investeringer i forskning og innovation.

Lavbundsjorder

Men opgaven er ikke umulig, og L&F arbejder allerede med konkrete tiltag, der vil kunne halvere landbrugets udledninger frem mod 2030.

Bl.a. vil udtagning af 108.000 hektar lavbundsjorder i følge Seges kunne reducere markbrugets udledninger med op til 39 pct.

Ændret håndtering af gylle og gødning kan skære 22 pct. af metanudledningerne fra griseproduktionen. I kvægbruget kan tilsætning af fedt i foderet afhjælpe metan-problemer, ligesom bæredygtig bioenergi som biogas er et godt bud fra landbruget.

Og det stopper ikke dér, fastslog Anne Arhnung.

Hun mindede om projektet SkyClean, som - måske - om få år vil gøre det muligt at producere klimavenligt flybrændstof på basis af halm og gylle - og halvere landbrugets CO2-udledninger.

»Det lyder for godt til at være sandt, men det er blot ét eksempel på, at fødevaresektoren i den grad skal ses som en væsentlig medspiller i forhold til at få løst klimakrisen«.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle