Arla holder mælkeprisen i ro - for 10. måned i træk

Arlas mælkepris har ikke rykket sig siden januar og gør det heller ikke i oktober, melder selskabet.

For tiende måned i træk melder mejeriselskabet at mælkeprisen ligger fast, som den har gjort siden januar 2019. 

Det betyder, at de danske mælkeproducenter i oktober igen vil få 249,3 øre/kg - forudsat, at man både deltager i Arlagården+ og fodrer Non-GMO.

Kun de færreste danske mælkeproducenter gør sidsnævnte, hvilket betyder, at flertallet af mælkeproducenterne vil få 241,8 ind på kontoen per kilo mælk - hvis de altså har mælken afregnet til førsteklasses kvalitet.

"I juli var der i forhold til sidste år tegn på en lille forbedring i den europæiske mælkeproduktion med en stigning på 0,4 %, hvilket giver en samlet stigning for året på blot 0,3 procent.  Forventningen er, at årets mælkeproduktion vil være på samme niveau som sidste år.  Vi ser dog en stigning i mængden af fedt og protein produceret på gården, som er henholdsvis ca. en procent og 1,2 procent højere end stigningen i mælk.  Det betyder, at der er mere tørstof at producere ost, smør og mælkepulver af uden for Europa", skriver Arla.

Videre lyder det at "NZ har fortsat deres gode start på sæsonen med en stigning for juli på 4.6 procent i forhold til sidste år.  Andre steder fortsætter den flade eller nedadgående udvikling, vi har set i år, og mens produktionen i USA er på samme niveau som sidste år, er Sydamerika og Australien fortsat bagud i forhold til sidste års produktion".

Ostemarked på forlænget ferie

Det europæiske ostemarked har, ifølge Arla,  holdt forlænget sommerferie, hvor priserne har været stabile.

"Vi begynder dog at se tegn på aktivitet, og priserne er steget en anelse i løbet af de sidste par uger.  Prisen på mozzarella er stabil, dog med et øget udbud, idet flere europæiske fabrikker begynder at producere, og der er derfor en forventning om, at priserne vil ligge tæt på priserne for gul ost på længere sigt", skriver selskabet.

Bedring smørpriser

"Ved indgangen til september er der nogle tegn på bedring i prisen på smør, men som i de senere år kan det blot være midlertidigt, og priserne kan falde igen hen imod slutningen af året.  Dette understøttes af den megen snak om store smørlagre i Europa.  Irerne er også temmelig aggressive i deres prisfastsættelse set i lyset af de store stigninger i mælkemængden", skriver Arla videre.   

Efterspørgsel på mællkepulver

Efter stabile priser over de sidste par uger, begynder mejeriselskabet nu at se en stigning i prisen på både skummetmælkspulver og sødmælkspulver, og efterspørgslen på begge produkter er fortsat høj.  

"Nu hvor de store lande inden for produktion af skummetmælkspulver går ind i lavsæsonen, og de kinesiske lagre af sødmælkspulver fortsat er små, er der en forventning om, at priserne vil fortsætte med at stige i næste kvartal", skriver Arla.  

Pres på økologi

I Europa begynder Arla at se et vist pres på det økologiske marked.  Selv om volumenvæksten er aftaget i Centraleuropa, er den stadig ca. 5 procent højere end sidste år.  Konkurrenternes priser i Centraleuropa er i gennemsnit faldet med 1 €c/kg siden starten af året.

"I UK forventer vi fremadrettet et øget udbud, som senere kan påvirke priserne.  Mens det danske og centraleuropæiske økologiske marked fortsat er stabilt, har faldende efterspørgsel på økologisk mælk i Sverige ført til et fald i den svenske pris på økologisk mælk".

Valutamarked: britisk pund er i fremgang

"Den seneste tids styrkelse af USD var stagneret da vi trådte ind i september som følge af økonomiske data, der er svagere end forventet.  Dette er ikke hjulpet på vej af den amerikanske regerings kritik af den amerikanske centralbank for ikke at være aggressiv nok i forhold til rentesænkninger.  Hvis centralbanken bukker under for det pres, kan det føre til, at investorerne sælger USD og en svækket rente".

"Markedsstemningen i forhold til EUR er fortsat negativ, idet den økonomiske baggrund med lav inflation, faldende industriproduktion og dæmpet erhvervstillid, trods en stimuluspakke, der dog var mindre end forventet, fortsat lægger pres på den fælles valuta".

"GBP er i fremgang efter lavpunktet i midten af august, idet det britiske parlaments handlinger synes at have mindsket risikoen for et "No deal Brexit".  Med mindre end 2 måneder til næste deadline og meget få tegn på fremskridt i forhandlingerne om en ny aftale, er der dog stadig en risiko for, at GBP kan blive yderligere svækket". 


 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle