Øko-grønsagsavler har succes med faste kørespor på 10. år

»Jeg har flyttet højbedene fra haven ud på marken«, siger grønsagsproducent Peter Bay Knudsen, Taasinge.

Høsten er stadig i fuld gang hos Peter Bay Knudsen og Marie Ejlersen, Skiftekær Økologi på Taasinge.

September er årets travleste måned, og der er livlig aktivitet i kartoffel- og græskarmarkerne og i pakkeri og lagerhaller, hvor grønsager i alle former og farver skylles og pakkes. Blå kartofler, kastanjestore baby-rødbeder, løg og bønner i sort, hvidt og grønt.

Tre midlertidige administrationsbygninger ligger drysset ned foran to enorme lagerbygninger, den ene opført i ler og halm i 2004. De tre containere rummer p.t. administrationen.

De 120 kvadratmeter kontorer ankom fikse og færdige på lastbiler 10 dage efter, at Peter Bay Knudsen 31. juli ved et uheld forårsagede, at den ene længe af Skiftekær, Maries fødegård, brændte ned.

Den dag havde han brændt ukrudt på gårdspladsen med sin gode gasbrænder. Det var vindstille og havde lige regnet. Det er gået godt i 20 år, ligesom det er gået godt med at gasbrænde ukrudtet på de 50 ha med kartofler. Men ikke denne gang. Gløder kravlede uset ind i den sydlige længe og videre op under tagspærene. Peter Bay Knudsen opdagede selv miséren. Brandvæsenet kom hurtigt fra Rudkøbing, ingen kom noget til, beboelsesbygningen er intakt.

Men den gamle lo med mødelokaler og syv kontorpladser er væk.

»Den skal genopføres, som den var«.

Faste spor - frodig jord

Ude på Peter Bay Knudsens økologiske marker står bønnerne snorlige og regelmæssige på række i dyrkningsbedene, mens nyhøstede orange hokkaido-græskar på marken ved siden af lyser op i deres bur.

Jorden er dækket af mellemafgrøder: Rødkløver og honningurt, som tryller luftens kvælstof om til næring for grønsagerne.

Peter Bay Knudsen dyrker hele bedriften på 250 ha uden brug af plov og i faste kørespor. Det har krævet specialudstyr, teknisk snilde og investeringer i GPS-præcisonsudstyr. Men belønningen er større end bøvlet og udgifterne, mener han, på baggrund af 10 års erfaring. I den periode har han oplevet, at udbytterne steg, at afgrøderne er blevet mere ensartede, og at jorden er blevet lækker som i nyttehavens højbede.

»Jeg har fået en rigtig frodig jord med en masse liv«.

Som i en køkkenhave

Mange økologer tøver med at gøre brug af det pløjefri system med faste kørespor af skræk for at blive overmandet af ukrudt, når ploven bliver sat ud, fortæller Peter Bay.

Men med den præcisionskørsel, som GPS-systemerne gør mulig, kan det sagtens lade sig gøre, siger han. Især for grønsagsproducenter, som har længere tid til at håndtere ukrudtet end kornavlerne, fordi mange grønsager først etableres i maj-juni.

Selv dyrker Peter Bay Knudsen sine pløjefrie afgrøder i faste kørespor og i et ’tre-beds system’ på 2,15 m og 6,45 m. Efter høst dybdeharver han i 20-25 cm’s dybde. Kørsel med traktor i marken uden for køresporene er helt bandlyst.

»Det gør, at jorden er blød, løs og porøs dér, hvor vi dyrker grønsagerne. Det svarer til, at vi har flyttet køkkenhaven ud i marken«.

Peter Bay Knudsen har papir på, at de faste kørespor har givet bonus på hans sandede lerjord. Det er dokumenteret i et forskningsprojekt under Aarhus Universitet, som han har medvirket til i 2013-2016, Økologi i Sporet.

Projektet har bestyrket ham i, at faste kørespor i netop økologisk grønsagsproduktion giver bedre rodvækst, højere udbytter og forbedret eller uændret kvælstofoptagelse.

17 fuldtidsansatte

Peter Bay Knudsen og Marie Ejlersen hører til ligaen af økologiske pionerer.

Efter mere end 30 år som økologer er Skiftekær Økologi, centreret omkring Marie Ejlersens slægtsgård Skiftekær, i dag med sine 250 ha, primært på Taasinge, én af de de store, økologiske grønsagsproducenter i Danmark.

Bedriften beskæftiger 17 fuldtidsansatte på årsbasis, grønsagerne afsættes til hele øko-Danmark, bl.a. via Coops supermarkeder.

Det er ikke her, coronakrisen trykker. Salget fordeler sig normalt med 20 pct. catering og resten til supermarkederne. Da catering-delen faldt voldsomt på grund af corona, steg salget til supermarkederne tilsvarende.

»Faktisk fik vi bare mere travlt«, siger Peter Bay Knudsen. Den 65-årige økolog og hustruen er så småt begyndt at forberede et salg af virksomheden. Men slægtsgården Skiftekær vil fortsat danne rammen om ægteparrets tilværelse - snart med en ny lo.

Faktaboks

Skiftekær Økologi:

  • Skiftekær Økologi ligger på Tåsinge og har siden 1998 været dyrket økologisk af ægteparret Marie Ejlersen og Peter Bay Knudsen.
  • Bedriften omfatter 250 ha med en stor variation af grønsager, løg og kartofler som de største. Skiftekær Økologi leverer bl.a. til Coop.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle