Økologisk aktionsplan for højere udbytter

DEBAT

Fødevareminister Dan Jørgensen har indkaldt repræsentanter for det økologiske erhverv samt iderige ildsjæle til at lave et servicetjek på den Økologiske Handlingsplan 2020. Formålet er at få sat endnu mere skub i udviklingen og sikre fordoblingen af det økologiske areal.

Fra Landbrug & Fødevarer vil vi pege på en fokuseret indsats for at løfte udbytterne i den økologiske planteavl. Ikke alene kan det bidrage til at løfte indtjeningen hos den enkelte, det vil også styrke økologiens profil som et bæredygtigt valg, når der kan høstes en større mængde med det samme ressourceforbrug. I forhold til klimaprofil, miljøbelastning og fødevareforsyning til en voksende global befolkning ser jeg økologien som en del af den langsigtede løsning.

Men det betyder også, at vi som resten af erhvervet skal lægge os i selen for at få mere ud af mindre. Her er en indsats i forhold til at styrke den økologiske planteproduktion helt central.

Når ministeren gæster Axelborg 18. marts, vil jeg derfor slå til lyd for, at erhverv og myndigheder sammen udarbejder en økologisk aktionsplan for højere udbytter, hvor der iværksættes en flerstrenget indsats, der blandt andet skal styrke afprøvningen af sorter under økologiske dyrkningsforhold, økologiske markforsøg med fokus på ukrudtsbekæmpelse og gødningsoptag, tilgængeligheden af næringsstoffer til den økologiske produktion samt udvikling af økologiske proteinafgrøder.

Den økologiske planteproduktion er helt central, og det er på høje tid, at vi nu laver en ambitiøs og fremadrettet indsats på området.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle