18 måneders praktik for udenlandske praktikanter er tilbage

Lettelse i landbruget: Ny aftale forbedrer ordningen for udenlandske praktikanter på det grønne område.

Det glæder mig, at man nu kan få udenlandske praktikanter i 18 måneder igen, i stedet for de 12, vi har nu. Det har været noget af en udfordring med de 12 måneder, også fordi ansøgningsproceduren har været så lang. Det har været uhensigtsmæssigt for de unge, der på 12 måneder har skullet falde til og blive udlært, inden vi har skullet vurdere, om de var klar til at blive tilbudt en fodermesterstilling«. Det fortæller landmand og næstformand i Agri Nord, Henrik Dalgaard Christensen, der flere gange har påpeget problemet med den forkortede praktik, senest i juni, hvor han rettede henvendelse til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg for at få lempet reglerne for udenlandske ansatte.

Selv har han i øjeblikket to udenlandske praktikanter fra Indien foruden seks andre udlændinge, som i sin tid startede som praktikanter og som så siden hen er blevet ansat som fodermestre.

Der er også glæde i Aabenraa hos AltHR, hvor Frida Søllingvraa, HR og Rekrutteringsrådgiver er en af dem, der har ventet faktisk i rigtig mange år på, at den 18 måneders praktik for udenlandske praktikanter blev genindført.

Landmanden får mere stabilitet og udviklingsmulighed med medarbejderen, men også for praktikanten giver det god mening at være her de 6 måneder længere, de bliver mere selvkørende det giver selvtillid til deres videre arbejdsliv enter her i DK, derhjemme eller et helt andet land.

»Lønnen for en fodermester har det lokale arbejdsmarkedsråd her pr. 1. oktober sat på til 28.757 kr. over hele landet (tidligere var der regionale forskelle) + tillæg for weekend og overarbejde men inklusiv et pensiontillæg, som parterne selv aftaler, hvor stort det skal være. Så er det rigtig godt at have en medarbejder ansat længere end 12 måneder, hvis det skal munde ud i højere lønnet ansættelse«, forklarer Frida Søllingvraa.

I aftalen, som man endnu ikke ved, hvornår skal gælde fra, står der også, at man skal kunne godtgøre, at man har prøvet at få danske elever ansat, inden man ansatte en fra udlandet.

Hvordan man vil håndhæve det er ikke beskrevet, og det er Frida Søllingvraa også lidt spændt på at se, hvordan man kan få det ført ud i praksis.

Hvornår den nye aftale skal gælde fra, er endnu ikke offentliggjort.

Glad for bedre forhold

Aftalen er indgået mellem udlændinge- og integrationsministeren samt Landbrug og Fødevarer, 3Fs grønne gruppe og Arbejdsgiverforeningen GLS-A.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger i en pressemeddelse:

»Nu får de udenlandske praktikanter i landbruget bedre forhold. Det er jeg meget glad for. Jeg vil gerne takke parterne på det grønne område for et rigtig godt forhandlingsforløb«.

Lone Andersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer siger: »I L&F er vi tilfredse med aftalen og det gode samarbejde, der har været mellem organisationerne og ministeren. Vi er særligt glade for, at aftalen indeholder en forlængelse af opholdsperioden for udenlandske praktikanter fra 12 til 18 måneder, da det giver den unge mulighed for at dygtiggøre sig yderligere samtidig med, at det gavner landmanden«.

Faktaboks

Det siger aftalen også

  • Udenlandske praktikanter, der er ansat i dansk landbrug, gartnerier m.m., vil fremover få styrket deres retsstilling og mulighed for at blive længere i Danmark. Det sikrer den nye aftale mellem udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og parterne bag Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser. De udenlandske praktikanter vil med aftalen få mulighed for at klage til et fagligt udvalg, hvis der opstår tvister med virksomheden i forbindelse med deres ophold. Udvalget vil kunne træffe afgørelse om evt. erstatning og godtgørelse.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle