2014 var økonomisk dårligere end 2013

Resultatet af den primære drift på rene planteavlsbedrifter er faldet med hele 400.000 kr. pr. bedrift fra 2012 til 2014.

I 2014 fik den gennemsnitlige planteavlsbedrift et økonomisk resultat, der var lidt dårligere end i 2013. Det fastslår Seges i deres nyligt udgivne pjece, Produktionsøkonomi Planteavl 2015 med baggrund i konsulenternes årsrapporter for landbrug fra hele landet.

Ifølge Michael Højholdt og Erik Maegaard fra Seges lå bruttoudbyttet 90.000 kr. lavere og stykomkostningerne 57.000 kr. lavere end i 2013. Det betød, at dækningsbidraget faldt med 33.000 kr. pr. bedrift - fra 2.221.000 kr. i 2013 til 2.188.000 kr. i 2014.

Kapacitetsomkostningerne steg med 146.000 kr. pr. bedrift fra 2013 til 2014, hvilket dog ikke skyldes stigende maskinomkostninger, der lå på samme niveau i 2014 og 2013. Det gav et samlet resultatet af primær drift i 2014 på 626.000 kr. pr. bedrift - eller ca. 2.952 kr. pr. hektar i gennemsnit. Det er et fald på 179.000 kr. pr. bedrift fra 2013 til 2014. Over to år er resultatet af primær drift endda faldet med over 400.000 kr. pr. bedrift, da resultatet fra 2012 til 2013 også faldt med ca. 237.000, konkluderer de to konsulenter.

Finansieringsomkostninger og den afkoblede støtte lå i 2014 tæt på samme niveau som i 2013. Alt i alt giver det et samlet driftsresultat på 368.000 kr. pr. bedrift i 2014 - hvilket er et fald på 190.000 kr. i forhold til 2013.

Der er en klar tendens til, at der er investeret mindre i 2014 end i 2013. Gruppen 200–300 hektar skiller sig ud med væsentligt større nettoinvesteringer pr. hektar end de øvrige grupper.

Stor forskel på indtjening

Totaløkonomien er beregnet ud fra de 760 årsrapporter for heltidsplanteavlsbedrifter, der er indberettet til Seges’ Økonomidatabase. Kriterierne for at være heltidsplanteavlsbedrift er, at mindst 50 pct. af standardomsætningen stammer fra planteproduktionen.

I 2014 dyrkede de 760 heltidsplanteavlsbedrifter 212 hektar i gennemsnit. Der er dog stor forskel på udbytter og dækningsbidrag. 14 pct. af bedrifterne havde et dækningsbidrag på 3.000 kr./ha eller under, 34 pct. lå over 6.000 kr. og tre pct. over 9.000 kr./ha.

Opdeles driftsresultaterne for bedrifterne i fem størrelsesgrupper baseret på samlet dyrket areal inkl. forpagtninger (under 100 ha, 1-200 ha, 2-300 ha, 3-400 ha og over 400 ha), varierer driftsresultatet fra 991 kr./ha til 3.073 kr./ha. Lavest driftsresultat har bedrifter på over 400 hektar (991 kr./ha).

Faktaboks

Resultat pr. bedrift 2014, heltidsplanteavlsbedrifter

  • Bruttoudbytte 3.105.000
  • Stykomkostning -917.000
  • Dækningsbidrag 2.188.000 
  • Maskinstation -185.000
  • Afskrivninger mv. -462.000
  • Andre kapacitets- omkost. inkl. løn -916.000
  • Resultat primær drift 626.000 
  • EU-støtte afkoblet 510.000
  • Finansieringsomk. -767.000
  • Driftsresultat 368.000

Kilde: Seges: 760 regnskaber med gns. 212 hektar.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle