Afgrødepriserne er snart klar til en optur

Efter et par måneder med stabile eller faldende afgrødepriser kan bunden meget vel være nået i denne omgang. Det afhænger af, om det i denne uge lykkes EU at finde en robust løsning på den græske gældskrise.

I skrivende stund (25. oktober) er alles øjne rettet mod onsdagens EU-topmøde. Her ser det ud til, at man får vedtaget en økonomisk plan, som kan dæmme op for den stigende mistillid til euro-økonomien - anført af det dybt forgældede Grækenland og frygten for, at "gældsvirussen" spredes til Italien.

Selvom dette ikke vil løse det overordnede vækstproblem i EU, vil det alligevel fjerne en del af de sorte skyer over EU-økonomien, hvilket de finansielle markeder ikke vil sidde overhørigt. Vi har allerede set, at blot udsigten til en løsning har sendt de globale aktiekurser i vejret. Råolien er brudt over 90 dollar pr. tønde i forvisning om, at EU ikke vil blive en hæmsko for den globale vækst - men også hjulpet af positive kinesiske nøgletal. Der er trods alt også en verden uden for EU - og Grækenland!

De mildere vinde over de finansielle markeder har allerede smittet af på afgrødebørserne, hvor priserne nu for første gange i flere uger forsøger sig i opadgående retning. Største stigninger er set på raps og majs, som også mest direkte relaterer til olieprisen via anvendelsen til henholdsvis biodiesel og bioethanol.

På Chicago-børsen har spekulanterne for første gang i lang tid øget deres beholdning af købspositioner, hvor gevinsten jo ligger i et stigende marked. Man kan vel sige, at markederne er i gang med at tage forskud på glæderne. Ender ugens EU-topmøde med en skuffelse, bliver tilbageslaget til gengæld tilsvarende større. Spændende tid vi lever i.

Markedet har altid ret

Man kan undre sig over, at afgrødepriserne er så påvirkelige af stemningen på finansmarkedet, og at en gældskrise i et mindre EU-land kan få så stor global betydning. Man kan også undre sig over den store effekt, det kan have på prisdannelsen, når USDA i deres månedsrapporter foretager nogle relativt små ændringer i den globale afgrødeproduktion og/eller afgrødeforbrug - ikke mindst når man tænker på, hvor usikre disse estimater trods alt er.

Det er en ærlig sag at stille sig uforstående over for, hvorfor markedet reagerer, som det gør. Man er dog nødt til at acceptere, at markedet altid har ret, og det er dyrt at påstå det modsatte.

Derfor må både afgrødesælgere og afgrødekøbere indstille sig på, at resultatet af ugens EU-topmøde kan blive en afgørende faktor for retningen af afgrødepriserne i den kommende periode.

Soja - aftagende høstpres

Den amerikanske sojahøst kører på fuldt tryk. 80 pct. af sojaen er nu kommet ind på ladegulvet, og dermed svækkes det traditionelle høstpres på priserne. Hertil kommer, at intet tyder på en opbremsning af den stigende kinesiske sojaimport. Får vi samtidig et succesfuldt resultat af ugens EU-topmøde, kan vi meget vel stå med den cocktail af prisstøttende informationer, som sender sojaprisen i optrend og udløser et signal til langsigtet sojaafdækning - som et minimum frem til april 2012. Det vil ikke overraske mig, hvis vi får dette købssignal inden for den nærmeste fremtid. Vi får se!

Majs - aftagende høst pres

Omkring 65 pct. af majsen er nu høstet, og erfaringsvis betyder det også her faldende høstpres på priserne.

Jeg har i øvrigt læst flere markedsberetninger, hvor man skriver, at de amerikanske landmænd er meget tilbageholdende med høstsalg i forhåbning om, at priserne i løbet af vinteren vil genvinde en del af de sidste par måneders tab. Det har medført flere situationer, hvor prissætningen på det fysiske marked har ligget højere end børsmarkedet i et forsøg på at øge salgslysten hos US-landmanden.

Som for soja følges kinesernes købelyst af majs også med stor interesse. Kina har netop meddelt, at man forventer at importere fem til ti mio. ton i år. Det er væsentlig mere end USDAs seneste estimat, som kun lyder på to mio. ton.

Vi skal også huske, at den globale majsforsyning i de sidste par månedsrapporter fra USDA er blevet forbedret, fordi man har reduceret de globale forbrugsforventninger betragteligt. Bevæggrunden var blandt andet de sorte skyer over den globale økonomi, som også fik den prissættende råolie til at falde. Disse forudsætninger kan meget vel være i fuld gang med at blive sat over styr.

Der er ikke ændret ved, at der er rigelig med hvede, og at vi derfor kan takke majsmarkedet for, at hvede har holdt et højt prisniveau. Dermed er der heller ikke ændret ved, at hvis majsprisen genfinder de opadgående takter, vil det også smitte af på hvedeprisen.

Uanset om man er sælger eller køber, bør markedet følges tæt i disse dage. Som situationen udvikler sig, er der efter min opfattelse mere der taler for, at kornprisen igen vil forsøge sig opad end falde yderligere. I den forbindelse skal kornkøberne kende deres besøgelsestid.

Priserne er dagsaktuelle. Der kan være meget stor spredning på grovvarefirmaernes pristilbud. Husk også at inddrage de mindre aktører, når der indhentes tilbud og at spørge til firmaernes afregningsbetingelser. Det er vigtigere at få den højeste netto-afregning end den højeste afregningspris!

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle