Bæredygtig balance

Af Anne Mette Fruekilde, Syddansk Økologi

Vi skal alle levere på bæredygtighed, men vi skal også vise, at vi flytter os. Det gælder, uanset hvilken samarbejdspartner vi henvender os til. Lyden kan have en anden farve, men i sidste ende handler det om at kunne dokumentere og vise handlekraft ift. bæredygtighedens mange parametre, og det er da lige til at blive rundforvirret over. Eller er det?

RISE giver overblik

Landbrugets største udfordring ligger i uenigheden om, hvilken model der afregnes efter. Fra rådgivningens side er vi stor tilhænger af den internationalt anerkendte RISE-model, der ud over klima- og miljøpåvirkning også måler på virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer. Bæredygtighed er synonym med langtidsholdbar, og det er netop RISE-værktøjets styrke. Modellen fokuserer på potentialer (og trusler) ift. at fremtidssikre sin virksomhed. Som virksomhed kan man ikke overleve på biodiversitet og energivenlig produktion alene. Det må gå hånd i hånd med økonomiske og strategiske overvejelser for at nå det helt overordnede mål, nemlig ’licens to produce’. Men når alle disse parametre går op en højere enhed, har man også gode forudsætninger for at positionere sig over for både banker, kreditgivere, produktaftagere. Selv for at få lov til at købe/forpagte jord gennem jordbrugsfonde og -fordeling, oplever vi nu krav om en given bæredygtighedsprofil for at komme i betragtning.

Handling øger holdbarheden

Med en RISE-analyse får bedriften en omfattende bæredygtighedsvurdering på basis af konkrete oplysninger og forslag til konkrete tiltag, som kan anvendes med det samme. Analysen munder ud i en handlingsplan, som ofte også giver anledning til dialog om idéer til større strategiske initiativer. Netop handlingsplanen er vigtig i dialogen med forbrugerne og detailkæderne, fordi det viser, hvordan din bedrift forholder sig til bæredygtighed.

Et ledelsesværktøj

Analysen omfatter også de mere bløde værdier som livskvalitet og arbejdsforhold. RISE-analysen kan derfor være med til at åbne op for nogle snakke og diskussioner om, hvad der skal til, for at arbejdet er bæredygtigt mht. livskvalitet, og om der skal nogle tiltag til, for at arbejdet fortsat er sjovt.

Det at blive konfronteret med de udfordringer, der er hos jer, vil være med til at udvikle bedriften og vise vejen for de ansatte, så I sammen følger den nye strategi for bedriften. Læs mere om RISE-værktøjet på www.bæredygtighedstjek.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle