Forskere: Landbruget opfylder pesticidmål

Sprøjtemiddel-strategiens mål om en reduktion i pesticidbelastningen på 40 pct. er opfyldt, konkluderer forskere. Landbrug & Fødevarer advarer mod skråsikre konklusioner.

Landbrugets pesticidbelastning er faldet markant, og sprøjtemiddelstrategiens målsætning om en reduktion i pesticidbelastningen fra 2011 til 2015 på 40 pct. er nu opfyldt.

Det fremgår af et notat til Miljøstyrelsen, omtalt på netavisen Altinget onsdag. Notatet er udarbejdet af to forskere ved henholdsvis Århus og Københavns Universitet.

Forskerne har analyseret på salgstal for indkøb af pesticider i perioden 2007 til 2015 og mener på den baggrund, at målet er nået, og at succesen skyldes omlægningen af pesticidafgiften 1. juli 2013 - fra værdiafgift til differentieret miljøafgift baseret på pesticidernes belastning.

Omlægningen har »været et væsentligt virkemiddel,« skriver de.

Klap hesten

Den konklusion er Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer Planteproduktion, ikke helt enig i.

Han advarer mod at tro, at forskernes tal er den endelige sandhed om pesticidforbruget, og han forventer selv, at resultaterne fra landmændenes sprøjtejournaler inden længe vil vise et andet og knap så flatterende resultat.

»Det er et flot fald, og jeg er selvfølgelig glad for, at det ser ud til, at vi har leveret et fald på 40 pct. Jeg vil bare hejse et lille advarselsflag om, at vi nok med forsinkelse vil se et skvulp i form af en ny stigning i pesticidforbruget på grund af den lageropbygning, der foregik op til omlægningen af pesticidafgiften,« siger han.

Afgifter »forældet«

Torben Hansen afviser samtidig antagelsen om, at pesticidafgiften, der pålægger de mest belastende sprøjtemidler højere afgifter, er vejen frem.

Han påpeger, at afgifterne skader danske landmænd alvorligt i konkurrencen og er med til at ensrette forbruget af sprøjtemidler med voksende resistensproblemer til følge. Samtidig betyder klimaforandringerne, at der hele tiden opstår nye udfordringer med svampe, ukrudt og skadedyr.

Begge forhold er en udvikling, der øger behovet for sprøjtemidler i hele Europa.

Forældet instrument

»Pesticidafgifterne er et forældet instrument, som afhjælper ét problem med den ene hånd og udløser nye med den anden, - derfor skal de væk. Landmændene bruger ikke flere pesticider end højst nødvendigt,« siger Torben Hansen.

Han betegner det som »helt afgørende«, at danske landmænd får bedre adgang til nye midler, der dels er mindre miljøbelastende, dels giver flere valgmuligheder, specielt til ukrudtsbekæmpelse.

Faktaboks

I mål med strategi

  • Forskere er nået frem til, at landbrugets »samlede, absolutte pesticidbelastning« er reduceret med i alt 41,4 pct. fra 2011 til 2014.
  • Dermed er sprøjtemiddelstrategiens mål om en reduktion i belastning på 40 pct. opfyldt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle