HedeDanmark har fremgang på kerneområder

Engangsomkostninger i udlandet i 2013 udløser et lavere positivt resultat end året før.

HedeDanmark kom ud af 2013 med et resultat før skat på 13,1 mio. kr. mod 31 mio. kr. året før. Forskellen på knap 18 mio. kr. kan tilskrives engangsomkostninger i forbindelse med engagementer i Sverige og Abu Dhabi.

Selskabets kerneforretninger var derimod kendetegnet af en sund og god udvikling. Aktiviteterne inden for skovdrift samt pleje og vedligeholdelse af grønne områder for det offentlige og private fortsatte de seneste års positive udvikling, og HedeDanmark styrkede sin position på disse områder.

»Derfor er det også ekstra ærgerligt, at to isolerede områder betyder, at vi i 2013 ikke kan fastholde tidligere års positive udvikling i resultaterne med både øget omsætning og en god indtjening. Vi er glædeligvis kommet fint i gang i 2014, og fundamentet for et rigtig godt resultat i det nye år er stærkt,« siger adm. direktør Carsten With Thygesen, HedeDanmark a/s, i selskabsmeddelelsen.

Det største tab i 2013 hidrører fra afskrivninger af goodwill og på tilgodehavender fra en kunde i det delvist ejede selskab, Emirates Landscape i Abu Dhabi. Samtidig medførte ledelsesproblemer i datterselsakbet Väla Mark & Trädgård AB i Sverige tab på driften og omkostninger til udskiftning af ledelsen.

Indtjeningen i både Danmark, Tyskland og de baltiske lande udviklede sig imidlertid positivt og resulterede i en omsætning i 2013 på linje med 2012. Starten på 2014 giver forventning om et væsentligt bedre resultat i år.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle