Hvad vil bedst kunne hæve proteinindholdet i kornafgrøderne?


Det er helt afgjort kvælstofnormen. Kvælstoffet er forstadiet til protein, så hvis det ikke findes, bliver der ikke dannet protein. Det er der ikke noget hokus-pokus ved. Vi skal selvfølgelig kigge os omkring, men vi kan ikke arbejde imod naturens kræfter.Begge dele betyder noget, men manglen på kvælstof i kornafgrøderne er den langt, langt alvorligste. Vi undergøder i dag og har gjort det i sytten år. Vi har tæret kvælstofreserverne i jorden, som er ved at være brugt fuldstændigt op. Hvis vi kunne gøde efter planternes behov og bruge et balanceregnskab, kunne vi rette op på det.Det vil kvælstofnormen. Alle forsøg viser, der kan hentes små differencer på sortsvalget, men kvælstoftildelingen er afgørende. Og situationen med lavt proteinudbytte bliver hele tiden værre. En gang kunne jeg sælge kornet til Skotland til whisky, da det havde over 13 procent protein. Nu bliver det kasseret til maltning, fordi det ligger under 7,5 procent protein.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle