Jersey slår de store racer på det økonomiske resultat

Markant højere dækningsbidrag pr. jerseyko, viser analyser i Produktionsøkonomi Kvæg 2014.

»Vi har jo længe vidst, at Jersey er mere økonomisk end de store racer. Men det er ikke før dokumenteret så tydeligt, som det sker nu.«

Det siger Anders Levring, der som formand for Dansk Jersey nyder at studere Produktionsøkonomi Kvæg 2014. Her er der nemlig sat tal på, at den lille gule ko, som han har 280 stykker af, på flere punkter slår de store malkeracer.

Det gælder eksempelvis i indtjening på bedriftsniveau, hvor konventionelle Jersey-besætninger som gennemsnit har et driftsresultat på 588.000 kroner i gennemsnit mod 430.000 kroner på besætninger med stor race. Og i analysen af KvægNøgle-bedrifterne kommer Jersey-besætningerne ud med et dækningsbidrag pr. kg EKM på 1,59 kroner, hvilket er 19 øre mere end det tilsvarende DB for store racer.

Højere stigning i ydelse

»Og det sker endda i en tid, hvor de store racer har fordel af gode kødpriser,« konstaterer Anders Levring.

Som årsag til forskellen peger han på, at Jersey har oplevet større stigning i ydelse , men også management og fokus på dyrene i Jersey-besætningerne har betydning.

»Men det viser også, at Jersey er en mere effektiv ko at producere mælk på. Læg mærke til, at de store besætninger i USA, hvor konkurrencen er hårdere end her, i vid udstrækning vælger Jersey,« påpeger Anders Levring.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle