Landbrug og skov kan binde CO2

Landbrug & Fødevarer roser energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) for at afholde en klimakonference om CO2-optag. For at løse klimaudfordringerne er det netop vigtigt, at vi sammen bliver klogere på, hvordan vi bedst når i mål med den grønne omstilling.

Af Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) afholdt mandag 13. november en konference om CO2-optag. Ministeren havde valgt at afholde konferencen, for at vi sammen kan blive klogere på, hvordan CO2 kan hives ud af atmosfæren. Her kan landbruget og skovene spille en stor rolle i den grønne omstilling. Hvis Danmark skal være klimaneutralt i 2050, er det ikke nok kun at reducere drivhusgasserne, - vi skal også optage mere CO2.

L&F påskønner

Landbrug & Fødevarer påskønner, at Lars Christian Lilleholt tog initiativet til denne konference for at sætte fokus på potentialerne og forhindringerne for at optage mere CO2 og binde det i landbrugsjorder og i skove. Der var mange relevante oplæg fra både eksperter og landbrugspraktikere, og der kom masser af brugbar viden på bordet, herunder hvilke initiativer der kan virke i praksis.

Teknologier i sin vorden

En række teknologier inden for CO2-optag og lagring er fortsat i deres vorden. Derfor er der brug for langt mere viden om kulstofbinding, herunder fordelene og udfordringerne herved og de økonomiske aspekter, der kan være ved implementering af disse virkemidler for samfundet, landbruget og skovbruget. Regeringen har da også afsat 100 mio. kr. til forskning i CO2-optag i deres klimaudspil samt 90 mio. kr. til klimaforskning på landbrugsområdet i de kommende 3 år. Det er en god begyndelse. Disse midler kan netop medvirke til undersøge potentialerne nærmere. Med ministerens klimakonference er der dermed sat gang i diskussionerne. Vi skal nu have undersøgt, hvordan vi bedst muligt kommer i gang med at øge CO2-optaget i landbrugsjorderne, så landbruget i endnu højere grad kan vise, at vi er en del af løsningen på den grønne omstilling.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle