Lang tid før svine-pest er stoppet

Afrikansk svinepest (asf) er indtil videre fundet i Kina, Vietnam og Mongoliet og i denne uge i Cambodia.

Hvordan vurderer du sandsynligheden for, at de asiatiske lande hurtigt får styr på asf?

Det kommer til at tage tid. De kinesiske myndigheder fokuserer på madaffald som den største kilde til spredning. I Vietnam er det sandsynligvis også madaffald, der står bag spredningen, idet det udelukkende er små besætninger, der er ramt af asf.

Kan et land som Vietnam på forsvarlig vis destruere dyr fra de ramte besætninger?

Det er sandsynligt, at de ramte dyr bliver gravet ned. Graver man dybt nok, er det en forsvarlig metode. Man skal huske på, at selv om 220 vietnamesiske besætninger er ramt, drejer det sig kun om få dyr.

Hvor stor sandsynlighed er der for, at syge dyr i Europa ikke bliver destrueret forsvarligt, men anvendt til kødprodukter?

Den er lille. De meldinger, jeg får, er, at dyrene er meget syge og hurtigt dør. Risikoen er snarere, at man slagter dyr, som er blevet smittet, men som endnu ikke har vist symptomer. Myndighederne i de europæiske lande er dog opmærksomme på, at kød ikke må forlade områder med asf.

Anser du medbragt mad som den største trussel for, at Danmark får asf?

Ja, i hvert fald så længe vi har vildsvin i Danmark. Jo færre vildsvin, jo mindre risiko, men man skal huske på, at vores værn mod asf står på flere ben: Adgangskontrol til besætninger, vask af lastbiler, vildsvinehegn ved grænsen og oplysning over for turister. Det er alt sammen med til at mindske sandsynligheden for, at det kommer til Danmark.

Ved man, hvor mange svin der overlever at blive smittet med asf?

Vi ved, at i Europa dør stort set alle dyr i en ramt besætning ret hurtigt. I Kina er det tilsyneladende anderledes, da det ser ud til at gå langsommere. Det forlyder, at kun omkring 15 procent af grisene i de ramte besætninger når at dø. Resten bliver slået ned.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle