Nu skabes rammerne for Danmarks nye naturnationalparker

Nyt udkast til lovforslag udstikker rammerne for 15 kommende naturnationalparker. Meningerne er på forhånd mange om valg af dyr, hegn, jagt, adgangsforhold.

Bisoner og elge, heste, kvæg, krondyr og dådyr, måske bævere. Det er nogle af de dyr, som danskerne formentlig vil kunne møde i de kommende 15 naturnationalparker.

Det fremgår af et lovudkast, som miljøminister Lea Wermelin har sendt i høring frem til 12. februar.

Lovudkastet sætter rammerne for en i dansk målestok ambitiøs satsning på rewilding - med naturnationalparker i Gribskov og Fussingø som de to første, konkrete eksempler.

Større arealer

Her skal natur og dyreliv så vidt muligt udfolde sig på egne præmisser, og biodiversiteten skal blomstre på sammenhængende arealer på helst mindst 1.000 hektar.

»I naturnationalparkerne skal naturen have plads til at være natur. Træerne i skoven skal have lov til at vælte, vandet skal løbe mere frit, og vi skal ikke have skov- og landbrugsproduktion«, hedder det i miljøministerens præsentation af lovudkastet,

»Samtidig skal der kunne udsættes store planteædere, som kan indgå i naturen og være med til at skabe en vildere natur«.

Statslige arealer

De 15 naturnationalparker vil som udgangspunkt blive placeret på statslige arealer - Naturstyrelsen forvalter f.eks. i alt 210.000 ha statslige skove og naturarealer.

Miljøminister Lea Wermelin udelukker dog ikke, at både kommunale og private arealer kan komme i spil på et senere tidspunkt.

Et ydre hegn

I følge lovforslaget skal de store dyr, der udsættes i naturnationalparkerne, leve i naturnationalparkerne hele året, så ekstensivt som muligt og uden tilskudsfodring.

Den enkelte naturnationalpark vil som udgangspunkt skulle hegnes med ét ydre hegn, der skal holde de udsatte planteædere inden for området uden at hindre mindre vildt i at passere.

Hegnstypen, kreaturhegn eller vildthegn, vil afhænge af, hvilke store planteædere der sættes ud.

Jagt bliver som udgangspunkt ikke tilladt i naturnationalparkerne - dog vil der være mulighed for bestandsregulerende, konkret begrundet jagt.

Interessen for de kommende naturnationalparkers indhold, regler og udformning, adgangsforhold m.m. er på forhånd enorm og debatten nådesløs. Passionerede naturforkæmperne kæmper for deres synspunkter i skarp debat med jægere, ryttere, mountainbikere og almindelige borgere./hac

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle