S: Nye N-tal ændrer ikke miljøkrav

Der skal stadig redu-ceres meget mere kvælstof, lyder det fra regeringen efter regnefejl.

Det kommer ikke til at få nogen betydning for lovgivning eller regulering på kvælstofområdet, at der siden 1990 har vist sig at være fejl i beregningen af udledningen.

Ej heller får det nogen betydning, at man alligevel ikke kan bruge år 1900 som referenceår til at styre målsætningen, som det er sket i vandplanerne.

For selv om Miljø- og Fødevareministeren er kaldt i samråd om sagen, holder regeringspartiet Socialdemokratiet fast i samme svar: Der skal reduceres meget mere kvælstof.

Der skal stadig strammes

Førstnævnte regnefejl betyder, at der i 2018 blev udledt 3.000 ton mindre kvælstof end antaget. Det svarer til 326.000 hektar efterafgrøder.

Som bekendt valgte regeringen i efteråret at skærpe indsatsen, og med et lynindgreb hævede den efterafgrødekravet i 2020 til 380.000 hektar.

»At stramme kravene til efterafgrøder er stadig den rette vej at gå. Det afgørende er at nå i mål i 2021. Det er både i vores og støttepartiernes (Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, red.) interesse«, siger Anders Kronborg, fødevarerordfører for Socialdemokratiet.

Ordfører ikke overbevist

På baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet lød det i sidste uge fra Miljøstyrelsen, at år 1900 ikke længere kan bruges som referenceår.

Tidligere har året været brugt som et mål for god økologisk tilstand, men fordi forskerne har fundet ud af, at udledningen af kvælstof var højere end antaget, mener styrelsen ikke længere, at år 1900 kan bruges.

I sidste uges udgave af LandbrugsAvisen sagde viceformand i Landbrug & Fødevarer Thor G. Kofoed:

»Det er politikerne, der bestemmer, og jeg vil gå til Miljøministeren og opfordre til, at man bruger de nye, solide data for udledningen i år 1900 som reference til, hvad udledningen skal være«.

Ordfører Anders Kronborg er dog ikke overbevist.

»Jeg hæfter mig ved, at Aarhus Universitet vurderer, at udledningerne af kvælstof omkring år 1900 var så betydelige, at de ikke repræsenterer en referencetilstand ifølge vandrammedirektivet«, siger han.

Stadig et stykke fra mål

I føromtalte interview erkender Thor G. Kofoed, at selv hvis man fastholder år 1900 som referenceår, er man ikke helt i mål med indsatsen.

»Ministeren har ikke i sinde at ændre sin tilgang til det her område og lægger bl.a. til grund, at universitetet som sagt vurderer, at året ikke kan bruges«, siger Anders Kornborg og fortsætter:

»Landbruget erkender jo også, at man trods en ændring er et stykke fra målet«, siger Anders Kronborg.

Ifølge regeringen skal udledningen reduceres med 10.000 ton kvælstof.

Faktaboks

Kampen om kvælstof:

  • Landbrug & Fødevarer har gennem længere tid kritiseret brugen af år 1900 som mål for god økologisk tilstand i vandmiljøet. Kritikken har gået på, at den indtil for nylig antagede kvælstofudledning var urealistisk lav.
  • Det er det, Aarhus Universitet nu har erkendt. Via grundigere data har universitetet beregnet, at udledningen var højere, fordi der var mere landbrug og udledning fra spildevand, end man troede.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle