Satellitter overtager kontrol med EU-støtte

Fra i år er det satellitter, der tjekker, om du lever op til betingelserne for landbrugsstøtte. Stikprøvekontroller er afløst af 100 pct. kontrol af samtlige marker.

Landbrugsstyrelsen gennemfører i år en stilfærdig, men omfattende revolution af kontrollen med landbrugsstøtten: I stedet for fysisk stikprøvekontrol skal satellitfotos af samtlige landbrugsarealer i Danmark i år dokumentere, om landmænd lever op til grundbetalingens aktivitetskrav.

Det er kun første skridt: I de kommende år forventer styrelsen at udvide antallet af EU-ordninger, som skal kontrolleres med satellitfotos: Efterafgrøder, grønne krav, miljø-ordninger med mere.

Færre kontroller

Omlægningen vil ifølge Landbrugsstyrelsen give færre og kortere kontrolbesøg, mindre fokus på bagatel-overtrædelser og på lidt længere sigt håb om et opgør med ’dato-tyranniet’ i landbruget.

Samtidig forventer Landbrugstyrelsen selv at kunne spare betydelige ressourcer på kontrolområdet.

»Vi må konstatere, at det her er en præmis for fremtiden og noget, EU ønsker. Derfor er vores vigtigste opgave at sikre, at de nye muligheder udnyttes på den rigtige måde. For mig at se er det en oplagt mulighed for at slippe af med nogle af de mange, faste datoer. De bliver nu overflødige«, håber Torben Hansen, formand for L&F Planteproduktion.

Trafiklys-model

Torben Hansen ser positive takter i, at der i den nye, satellitbaserede kontrol lægges op til at benytte et varslingssystem i form af en ’trafiklysmodel’.

Den skal markere med grønt, gult eller rødt, om satellitbillederne viser, at aktivitetskravet på en mark er opfyldt eller ej.

Modellen skal give landmanden tid til at rette op på forholdene ved f.eks. at få slået marken eller at trække arealet ud af ansøgningen uden sanktion.

»Og så må vi aldrig kunne blive dømt ude alene på et satellitbillede«, siger Torben Hansen, som også håber på færre bagatelsager.

»Det helt afgørende er, at det ikke er ’Big Brother’, og at landmændene ikke skal ligge søvnløse om natten ved tanken om, at satellitterne er draget ind over dem«.

»Det her skal være noget, der sætter landmanden fri, så det igen kan bliver det gode landmandskab, der er det styrende«.

Konsulenter skeptiske

Blandt planteavlskonsulenter er forventningerne til det nye kontrolsystem delte.

Både Flemming Floor Jensen, chefkonsulent i Agrinord, og Lars Jørgensen, planterådgiver i LMO, frygter, at omlægningen af kontrollen vil betyde flere udgifter til konsulenttimer og et voldsomt stigende antal høringsbreve, når satellitbillederne giver sig udslag i marker med gule og røde markeringer.

I Sagro er planterådgiver Erik Kjeldsen dog fascineret af de mange muligheder, satellitbillederne giver. Han har allerede i et par år øvet sig i at bruge de samme satellitbilleder til dosering af gødning og kemi i præcisionslandbrug. Det er offentlige, gratis data fra EUs Sentinel-satellitter, som allerede bruges i CropSat systemet.

»De bliver bedre og bedre år for år. I 2020 vil satellitterne kunne skelne byg fra havre fra 700 kilometers højde!«

Faktaboks

Satellitterne har styr på dine marker

  • Fra i år, 2019, vil Landbrugsstyrelsen benytte satellitfotos til at kontrollere, om landmænd overholder betingelserne for landbrugsstøtte.
  • I den hidtidige fysiske kontrol bliver 5 pct. af landmændene udtaget til stikprøvekontrol. Den nye satellitbaserede kontrol overvåger samtlige landbrugsarealer, altså 100 pct.
  • I 2019 gælder kontrollen kun grundbetalingen, mens der stadig er fysisk kontrol af f.eks. grønne krav, landdistriktsprogrammet og krydsoverensstemmelse m.m.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle