Seges: Brak kan være godt alternativ til efterafgrøder

Overvej braklægning til at lette presset fra efterafgrøderne, lyder det fra Seges.

Med enorme efterafgrødekrav kan braklægning ved vandløb og søer være en god idé nogle steder.

Fordi én hektar braklægning ved vandløb og søer gør det op for fire hektar efterafgrøder, er det et tiltag, mange seriøst bør overveje.

Det vurderer Seges, der peger på, at både for produktionen og miljøet kan braklægning faktisk være et fornuftigt virkemiddel som supplement.

»Der er nogle landmænd, der er virkelig pressede af efterafgrøder, og der kan braklægning reducere det pres, fordi det i nogle tilfælde ville kunne erstatte efterafgrøder«, forklarer chef for miljø & land Irene Wiborg, Seges.

Kræver vurdering

Seges har lavet et kort, der viser, hvor der er potentiale for at lave braklagte randzoner.

Det er dog vigtigt, at man som landmand selv laver en vurdering af, om det kan passe ind i sædskiftet.

»Efterafgrøder skubber nogle steder vinterafgrøder ud, og derfor kan det være økonomisk fornuftigt at braklægge i stedet for. Det kræver selvfølgelig, at man har vandløb på sin jord, men vores vurdering er, at det kan være attraktivt for mange«, forklarer Irene Wiborg.

Tiltaget kan måske give mindelser om den forhadte randzonelov, der blev ophævet i 2016, men der er afgørende forskelle, forklarer miljøchefen.

»Det her er frivilligt og kan placeres, hvor det giver mening. Med de voldsomme krav til efterafgrøder er det vigtigt, at vi bruger de alternative virkemidler, vi har, selv om vi ikke har så mange«, siger Irene Wiborg og fortsætter:

»Ved randzoneordningen placerede man dem med lukkede øjne og over det hele. Her kan vi lægge dem, hvor det giver mening, både for miljø og produktion. Målet er at lave miljøindsatsen bedst og billigst«.

Sidegevinsterne

Ud over at kunne erstatte efterafgrøder peger Irene Wiborg på en række sidegevinster ved at lave braklagte randzoner.

»Er randzonerne placeret rigtigt, kan det give mening for andre ting end kvælstof. Det kan være fjernelse af sedimenter som fosfor, ligesom det efter nogle år kan give noget natur og øget biodiversitet«, siger Irene Wiborg og fortsætter:

»Det kan også være en måde at vise omverdenen, at vi gerne vil gøre noget for miljø og natur«.

Faktaboks

Om brak:

  • Det er en forudsætning, at man har udlagt græs senest 1. januar.
  • Det forventes, at man kan opnå et tilskud på 2.000 kr. pr. ha ved braklægning som erstatning for målrettede efterafgrøder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle