Stormøde: Voldsomme vandmængder viser behov for vandløbsindsats

Af Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer

Marker så fyldt med vand, at der ligefrem danner sig større bølger i vandmasserne. Åer, der går over deres bredder, og afgrøder, der rådner.

Efter det rekordvåde efterår 2017 og tørken i sommeren 2018 dominerer vejret igen i medierne. Vejret kan vi aldrig være herre over, og store mængder regn er ikke fremmed. Men den manglende handling fra mange kommuner og regeringen i forhold til vores vandløb er et svigt af både husejere, diverse lodsejere samt mange landmænd. Der er behov for langt større handling fra kommunerne i forhold til grødeskæring, men også oprensning af slam og sand, så gennemstrømningen i vandløbene forbedres – og fra statens side har vi stærkt brug for en forbedret vandløbslov. Her har vi for to år siden lavet et fælles udspil med DN, som politikerne bør tage udgangspunkt i. Landbruget er og vil gerne være en del af løsningen på klimaforandringerne, men det kræver også aktive myndigheder, som løfter deres del af ansvaret.

Derfor indkalder vi sammen med bl.a. Danske Vandløb til stormøde i Brædstrup 29. februar. Både miljøministeren og de lokale byråd er inviteret til en samtale om, hvordan de vil engagere sig i de udfordringer, vi ser nu og kun vil se flere af de kommende år.

Jeg håber, at mange landmænd og alle andre, der lider under vandmasserne, vil tilmelde sig for at vise, hvor udfordrede vi er, når kommuner og regeringen svigter ansvaret for vores vandløb.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle