Tørke sender kornprisen op

Hvedeprisen er nu den højeste i et år efter tiltagende tørkefrygt i flere af de store produktionsområder.

Af Jakob F. Kjærsgaard, markedsanalytiker, Gefion

Efter markante stigninger i de sidste par uger har hvedeprisen nu nået det højeste niveau siden sidste sommer. I skrivende stund opnås der for ny høst omkring 120 kr. for foderhvede i øst og en femmer mere i vest (ab gård, frit læsset, betaling januar).

Det startede med, at USDA udsendte estimater for den globale afgrødeforsyning, som viser, at vi for første gang i 5 år kan se frem til en hvedeproduktion, der ikke kan dække forbruget. For majs bliver det 2. år i træk med et stort produktionsunderskud, hvilket også slår igennem på den samlede korn-balance

Siden USDA udsendte deres estimater, er situationen blevet forværret. Der er tiltagende tørkebekymring i Australien, Canada, Østeuropa og ikke mindst store dele af Sortehavsregionen. Det har allerede ført til faldende forventninger til produktionen i lokale estimater. Samtidig er det jo velkendt, at den amerikanske vinterhvede-høst bliver elendig efter måneders tørke. Endelig er dollaren i den sidste måned steget fra 6,0 kr. til 6,4 kr. – en markant støtte til den europæiske prissætning.

Det er også vigtigt at fastholde, at majsmarkedet bidrager betragteligt til den prispositive stemning på hele korn-markedet. Der estimeres allerede nu et stort produktionsunderskud. Mere og mere taler for, at dette underskud bliver større og kan bringe de globale lagre ned på det laveste niveau i 45 år. En langvarig tørke betyder, at både den brasilianske og kinesiske produktion på nuværende tidspunkt er overvurderet af USDA, i hvert fald hvis man skal tro lokale estimater fra de to lande.

Det ser derfor ud til, at det strammer yderligere til for den globale kornforsyning – og det er da også en udbredt forventning, at det vil komme til at fremgå af USDAs juni-rapport.

Delsalg

I KornBasens Salgsstrategi har vi nu foretaget det første risikospredende delsalg af hvede, ny høst og har netop færdigsolgt gammel høst. Markedet er meget overkøbt, og en korrektion kan være forstående. Priserne skal nok genvinde det opadgående moment, hvis vejrguderne fortsætter med at være modspiller i store produktionsområder. Det kan ikke udelukkes, men heller ikke garanteres. Derfor skal planteavleren ikke læne sig tilbage i stolen med en opfattelse af, at det opadgående moment fortsætter pr. automatik. Det er tidligt i vækstsæsonen i de fleste af de vejr-ramte områder, og ændrer vejret sig inden for kort tid, vil katastrofen være undgået og priserne vende pilen ned, og det kan gå hurtigt.

 

Maltbyg-markedet

Mens maltbyg-markedet for gammel høst synes at være en død sild, begynder prisen på ny høst at røre på sig og nu kan der opnås 125 kr. i januar. Her er det såmænd en ’tørkefrygt’ for det danske produktionspotentiale, som er med til at drive markedet. På de lette jordtyper er der da også sket uoprettelige skader. Anderledes forholder det sig på lerjordene (uden strukturskade). Her er vandforsyningen stadig tilstrækkelig og udbyttepotentialet intakt. Mandagens lindrende regn har flere steder givet de tørstige afgrøder lidt kunstigt åndedræt, men har ikke været tilstrækkelig til at rette op på nedbørsunderskuddet. Vi afventer fortsat yderligere salg af ny høst.

 

Raps-markedet

Rapsen er også inde i en prispositiv udvikling, og efter en stigning på 20-25 kr. i maj har prisen nået det højeste niveau siden efteråret. Støtten kommer fra en stærk dollar og råolie samt et generelt styrket marked for vegetabilske olieafgrøder, hvor palmeolien har nået sit højeste niveau i to måneder.

Endelig er der ikke lagt op til en stor EU-høst. I Polen, Tyskland og Frankrig har rapsen været præget af en svag og uensartet blomstring, et fænomen, som også har præget mange danske rapsmarker. Lokale estimater fra de tre lande lyder på en produktionsnedgang på 15-20 pct. Det canadiske landbrugsministerium har netop meddelt, at et meget tørt forår betyder, at forventningen til produktionen af vårraps nu reduceres 10 pct. Canada er sammen med EU verdens største producent af raps, men mens Canada er verdens suverænt største eksportør af raps, er EU – sammen med Kina – verdens største importør!

Vi afventer fortsat delsalg af raps, ny høst og færdigsalg af gammel høst, men markedet skal følges tæt nu.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle