Bank sætter skrappe produktionskrav til landmænd

Spar Nord har som en af de første offentliggjort de konkrete krav til kunderne, hvis de skal undgå stemplet »økonomisk udsat«.

Er du kunde i Spar Nord, skal du kunne producere mælk til under 2,20 kr./kg og svin til under 9,50 kr./kg, hvis du vil undgå at blive stemplet som »økonomisk udfordret.«

Det skriver Spar Nord i sit regnskab for 2016. Som en af de første offentliggør pengeinstituttet, der er blandt erhvervets største långivere, nemlig sin politik for nedskrivninger.

Ifølge Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges, har landmænd god nytte af at kende bankens styreredskaber.

»Det er sjældent, at en bank melder så detaljeret ud, så det er vældig god information for landmændene at se, hvad de styrer efter. Landmændene kan bruge det som en form for pejlemærke og tærskelværdi for nulpunktet, som de kan arbejde på at komme under,« siger han.

Betydning for kreditten

OIV, objektiv indikation for værdiforringelse, er bankernes term for, hvornår der er risiko for, at de ikke får deres udlån igen og derfor må sætte penge til side til forventede tab, den såkaldte nedskrivning. Nedskrivninger er et lovkrav og tjekkes af Finanstilsynet.

At få prædikatet OIV kan få stor betydning for den enkelte, mener Klaus Kaiser.

»Der bliver langt hen ad vejen lukket for kreditter til folk med OIV, samtidig med at rente- og bidragssatser ofte er højere, hvis man har fået dette stempel,« vurderer han og konstaterer, at Spar Nord med sine relativt lave nulpunktspriser stiller høje krav til kunderne.

Bankdirektør i Spar Nord Lars Møller forklarer, at nulpunktet har været brugt i 10 år.

»Det giver os en god fornemmelse af, at vi får foretaget de nødvendige nedskrivninger,« siger han.

Beregnes på fast rente

Konkret skal mælkeproducenter kunne producere til under 2,20 kr./kg og svineproducenter til 9,50 kr./kg. I begge priser er efterbetaling og amba-konsolidering holdt ude.

Efter møde med kritikere - DanAvl håber stadig 18. november · 10:55

Derefter beregner banken landmandens gæld ud fra en fast rente på fire procent på hele den rentebærende gæld.

»Vi får en lidt større rentebyrde, end den aktuelt er, for de fleste kan finansiere sig billigere med realkredit,« konstaterer Lars Møller.

»Hvis det samlet set efter privatforbrug ender med en negativ konsolidering, så kigger vi på aktiverne, jorden og egenkapitalen. Hvis værdierne er højere end gælden, behøver det ikke at ende med en nedskrivning,« fortæller han.

Hovedparten har OIV

Ifølge Spar Nords regnskab har 62 procent af mælkeproducenterne nu OIV. For svineproducenter gælder det 52 procent.

Ifølge Lars Møller betyder det dog ikke højere renter.

»At få OIV betyder sådan set ikke noget for den enkelte. Men hvis vi mener, at økonomien er af en sådan karakter, at der er skal foretages nedskrivninger, så har vi en tættere dialog om, hvad der skal til for at få nulpunktsprisen ned. Det er ikke et nyt princip.«

I Seges’ seneste prognose skal den højestliggende tredjedel af mælkeproducenterne have tre kr./kg for at nå nulpunktet, mens svineproducenterne ligger på 12,3 kr./kg. Heri er dog indregnet efterbetaling.

Lars Møller erkender, at Spar Nord dermed ligger til den skrappe side.

»Vi håber selvfølgelig, at vi på et tidspunkt bliver overbevist om, at Seges har ret. Men vi vil også gerne være sikre på, at vi foretager de nedskrivninger, vi skal. Så vi vil gerne ligge i den sikre ende, også når vi beregner rentebyrde,« siger han.

Faktaboks

Spar Nords krav

  • Nulpunkt på 9,50 kr./kg for svinekød og 2,20 kr./kg for mælk. Begge uden efterbetaling.
  •  Beregningen tager udgangspunkt i 4 procent fast rente på hele den rentebærende gæld.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu