Bank tilbagefører en fjerdedel af nedskrivningerne på landbrug

Ringkjøbing Landbobank mærker tydeligt, at svine- og mælkeproducenter har det økonomisk bedre. Det giver plads til nye kunder.

Landbrugskunderne er igen blevet populære på direktionsgangene i de danske banker.

Således også i Ringkjøbing Landbobank, hvor bankdirektør John Fisker har kunnet tilbageføre en stor andel af erhvervets nedskrivninger - hensættelser til kunder, der er i økonomisk knibe.

"Vi tilbageførte ikke så meget i regnskabet 2019, fordi vi ville se landmændenes regnskaber først. Men nu har vi tilbageført over 200 mio. kr, så det er til at tage og føle på", konstaterer John Fisker.

Ved årsskiftet var der i alt nedskrivninger på erhvervet på godt 800 mio. kr, så det er en solid portion af landmændene, der nu har fået det bedre.

Tilbageførslerne pynter godt på regnskabet for landbobankens halvår - men en del går også til nedskrivninger andre steder.

"Vi putter de reservationer over i corona-bufferen. Tingene er vendt lidt på hovedet. Landbruget er nu den gode historie", forklarer direktøren, men understreger, at Ringkøbing Landbobank altid har været glad for landbrugserhvervet.

Hårdt presset - men har det nu bedre

"Det gik rigtig godt for landbruget i 2019, og selv om vi stadigvæk samlet har individuelle nedskrivninger på 500 mio. kr. på erhvervet, så glæder vi os over, at et erhverv, der har været så hårdt presset, nu klarer sig godt", melder bankdirektøren.

I halvårsregnskabet melder Ringkjøbing Landbobank om et stort set tilsvarende udlån til landbrugserhvervet som sidste år på samme tid. Dette dækker dog over en række forskydninger.

"Vi har haft en stor gældsnedbringelse. I særdeleshed på svinesiden, men også mælkeproducenterne har reduceret deres gæld. Men vi har haft en kundevækst, fordi vi har taget nye landbrugskunder ind. Vi har aldrig haft lukket for landbrug", forklarer John Fisker.

Han mærker, at landmænd nu lettere kan skifte bank, hvis de har en god økonomi. Flere banker er nemlig åbne nu igen for at se på nye kunder.

"Det er ved at bløde op. Hvis det har været bundfrosset, så er mulighederne for bankskifte ikke helt fri af iskappen. Men der er helt bestemt en hel del, der er kommet fri af isen", siger han.

Ringkøbing Landbobank har udlån til landbrug, skov og fiskeri på over 4 mia. kroner. Erhvervet fylder omkring 8 procent af bankens samlede udlån.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle