Betjente fik actioncards til mink-opringninger: Skulle lave hurtig aftale om minkaflivning

Meget omtalte actioncards, som blev brugt som rettesnor i samtaler med minkavlere, kommer nu frem i lyset.

Da landets minkavlere i november sidste år blev orienteret om, at deres besætninger skulle aflives, blev de kontaktet telefonisk af betjente, som brugte nogle meget omtalte actioncards til at hjælpe dem gennem samtalen.

I sidste uge udtalte Folketingets Ombudsmand kritik af, at Justitsministeriet havde afvist at give en journalist aktindsigt i kortet og bad ministeriet om en ny vurdering.

Onsdag har Rigspolitiet givet aktindsigt i de pågældende actioncards, som Rigspolitiet havde udarbejdet til betjentene, der hjalp Fødevarestyrelsen i opgaven med at ringe rundt.

På actionkortet bliver betjentene først og fremmest bedt om at være kortfattede og få styr på aflivningen af besætningerne.

"Forsøg at holde samtalen kort og fokusér på at få en aftale om 1) optælling 2) start for tømning af farmen 3) slutdatoer for tømning af farmen", står der på kortet.

Samtidig bliver der lagt vægt på, at betjentene skal være opmærksomme på, at minkavlerne kan stå i en svær situation.

"Du skal tale med ejeren af den pågældende minkfarm. Vis forståelse for den svære situation, som avlere står i med tømning af deres farm for mink og hav under samtalen også for øje, om pågældende ejer eventuelt udviser en adfærd, der gør, at der eventuelt er nærmere behov for psykologisk bistand".

"Vejled, såfremt det skønnes nødvendigt, om, at der kan rettes henvendelse til den kommunale psykosociale indsats i forbindelse med covid-19 – nærmere information kan pågældende søge på sin egen kommunes hjemmeside", står der.

På kortet står der også navnene på de ansatte i Fødevarestyrelsen, som har stået i spidsen for callcenteret, hvorfra betjente ringede ud fra.

"Men beslutningen er truffet"

Dele af kortene har været fremme tidligere - herunder i en redegørelse om forløbet, som Miljø- og Fødevareministeriet præsenterede i november sidste år.

Det gælder blandt andet den del, som Rigspolitiet særligt har fået kritik for - at der på kortene stod, at beslutningen om minkaflivning var truffet, selv om der ikke var lovhjemmel til det.

Minkavlerne kunne få en økonomisk bonus, hvis de i løbet af fem til ti dage aflivede deres besætning. Det krævede, at de lod en myndighedsperson komme ind på farmen for at tælle minkene.

Hvis minkavlerne i løbet af telefonsamtalen sagde nej til frivilligt at aflive sine mink, skulle de ansatte sige følgende:

"Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet"

"Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen", står der i kortet.

Rigspolitiet beklagede og undskyldte efterfølgende, at betjente havde givet forkerte oplysninger til minkavlerne.

Undersøges af advokat

Folketinget har besluttet at nedsætte den første granskningskommission nogensinde for at undersøge forløbet om aflivning af mink i Danmark. Her bliver actionkortene dog ikke omfattet.

I stedet skal de og Rigspolitiets rolle undersøges i en særskilt advokatundersøgelse.

Rigspolitiet har oplyst, at det blev "bibragt" en opfattelse af, at der var lovhjemmel på vej.

Dagen før actionkortet blev udfærdiget, var der kommunikation på "ledelsesniveau" mellem Justitsministeriet og Rigspolitiet om aflivningen af mink, har justitsminister Nick Hækkerup (S) tidligere oplyst Folketinget.

Ministeren har dog på det kraftigste afvist, at det var ministeren, der bibragte Rigspolitiet den opfattelse. Der er dog ikke lavet noget telefonnotat fra samtalen.

/ritzau/

Faktaboks

Uddrag fra det såkaldt actioncard:

1. Baggrund:

Regeringen har truffet beslutning om at alle mink i raske minkbesætninger skal tælles op for at kunne udmåle betaling til ejeren.

Der skal laves aftaler med minkejere om, at en myndighedsperson kommer til besætningen for at tælle op. Nogle besætninger vil allerede være gået i gang med aflivning og pelsning.

Forsøg at holde samtalen kort og fokusér på at få en aftale om 1) optælling 2) start for tømning af farmen 3) slutdatoer for tømning af farmen.

 

3. Samtale:

Du skal tale med ejeren af den pågældende minkfarm. Vis forståelse for den svære situation, som avlere står i med tømning af deres farm for mink og hav under samtalen også for øje, om pågældende ejer eventuelt udviser en adfærd, der gør, at der eventuelt er nærmere behov for psykologisk bistand.

Vejled såfremt det skønnes nødvendigt om at der kan rettes henvendelse til den kommunale psyko-sociale indsats i forbindelse med covid-19.

3.1. Præsentation:

Hej, du taler med [TITEL] [NAVN]. Jeg ringer fra Rigspolitiet på vegne af Fødevarestyrelsen, da regeringen af hensyn til folkesundheden har truffet beslutning om at alle mink i Danmark skal aflives. Jeg ringer derfor vedrørende optælling af mink i raske besætninger.

3.2. Formål:

Der vil være mulighed for at opnå en bonus for hurtig tømning af besætningen.

Der er 20 kr. pr. mink i såkaldt ”tempobonus”, hvis minkene i en farm på 7.500 dyr og derover er aflivet senest efter 10 dage fra den 6. november 2020 – det vil sige senest den 16. november 2020 kl. 23.59.

For farme med mindre end 7.500 dyr er fristen senest 5 dage fra den 6. november 2020 – det vil sige senest med udgangen af den 11. november 2020 kl. 23.59.

Godtgørelse ud over den nævnte bonus, er pt. ved at blive afklaret.

3.3. Fremgangsmåde:

Som rask besætning kan du begynde at pelse dine mink (måske er du allerede er begyndt).

Men det er nødvendigt at få optalt din besætning med henblik på at have et grundlag for udbetaling af bonus og efterfølgende godtgørelse. Der vil blive talt både avlsdyr, øvrige mink, døde mink og de mink, som er sendt til pelsning (eksempelvis via følgeseddel).

Det er naturligvis frivilligt, om du vil lade en myndighedsperson komme ind på din besætning og foretage optællingen, og jeg skal derfor høre, om du ønsker at medvirke?

Ved ”NEJ” fra ejer:

Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

Kilde: Rigspolitiet

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle