Bilag kom seks minutter før minkmøde: "Kunne man have udbedt sig læsetid?"

Kommissionsreportage fra dag 12 i Minkkommissionen: Hvem fandt på den tredje model – og hvorfor tænkte ingen på hjemmel? Tidligere fødevareminister blev udspurgt på den ene og anden måde, men kastede ikke meget nyt lys på det mærkværdige forløb.

Et spørgsmål bliver ved med at hænge lidt mærkværdigt og ubesvaret i luften under afhøringerne i granskningskommission, der undersøger forløbet om aflivningen af alle mink i det store retslokale i Retten på Frederiksberg.

For hvordan kunne en flok ministre og drevne departementschefer valse ind i et møde, fravælge de to indstillede løsningsmodeller, der begge krævede ny lovhjemmel, og vælge en helt tredje, uden tilsyneladende overhovedet at skænke hjemmelsspørgsmålet en tanke?

Torsdag var den tolvte afhøringsdag i minkkommissionen og for første gang med en minister i vidneskranken. Fra klokken 9 til 15:45 tilhørte vidneskranken midt i kommissionslokalet den tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen.

Han blev – om nogen – manden, der trak nitten efter skandalen og måtte forlade sin ministerpost. Derfor var hans afhøring ventet i spænding.

Og ikke kun, fordi han var minister. Mogens Jensen deltog også på det helt centrale møde i regeringens koordinationsuvalg, hvor beslutningen blev truffet, og kunne derfor i teorien kaste nyt lys på det ræsonnement – eller mangel på samme – der var på mødet.

Under afhøringen af Mogens Jensen var dét, der stod mest klart, imidlertid at hans hukommelsen allerede et år efter de skelsættende begivenheder svigtede fælt.

"Jeg husker ikke så meget – det gik jo meget hurtigt. Jeg har prøvet af ransage min hukommelse" forklarede han.

Alt, hvad han til gengæld huskede, flugtede pænt med regeringens egen redegørelse om forløbet. Blandt de ting, Mogens Jensen huskede, var, at det var Sundhedsministeriet og den dengang nye risikovurdering fra SSI, der var i centrum for mødet.

"På selve mødet kommer det frem og er tydeligt, at situationen er af en sådan beskaffenhed, at der skal træffes en mere vidtgående beslutning, end den vi har lagt op til".

Fødevareministeriet havde nemlig arbejdet på to modeller. En handlede om at lukke hele erhvervet. En anden var en dvalemodel, hvor avlerne kunne bevare avlsdyr.

Barbara udpegede ny ansvarlig

Men i løbet af eftermiddagen den 3. november blev der truffet en beslutning, der endte med at sløre de to modeller. Pludselig skulle der en ny hovedforfatter på sagsfremstillingen. 

Statsministeren departementschef, Barbara Bertelsen, besluttede på er møde med departementscheferne klokken 14:45 at rykke opgaven med at samle materiale fra Fødevareministeriet til Justitsministeriet.

Det havde den konsekvens, at Fødevareministeriet i timerne op til mødet nærmest spillede en form for anden violin.

Eksempelvis pillede Statsministeriet og Justitsministeriet en sætning ud, som afdelingschef i Fødevareministeriet, Tejs Binderup, fandt helt central.

Der stod nemlig, at 'en total nedslagtning, inkl. alle avlsdyr, vurderes af være fatal for branchen'.

Eller sagt med andre ord: Aflivningen af alle mink ville kunne sidestilles med en nedlukning.

Den sætning røg – indtil videre af ukendte grunde – ud, uden Fødevareministeriets i øvrigt fik besked før mødet.

Regeringen har siden holdt fast i, at man vedtog at aflive alle mink, men ikke traf en beslutning om at lukke erhvervet som sådan.

Vigtig sætning?

Kommissionens udspørger Jakob Lund Poulsen viste Morgen Jensen det oprindelige dokument og ville gerne vide, om den tidligere minister gerne gerne ville have beholdt sætningen.

"Jeg tror sådan set, at det står klart nok for alle, at hvis du beslutter at aflive alle mink, inklusive avlsdyr, så vil der gå lang tid, inden branchen er oppe på samme niveau. Vi ønskede ikke at indføre et decideret forbud. Det var båret af ønsket om at eliminere smitten", forklarede Mogens Jensen uden dermed direkte at adressere spørgsmålet.

Men hvorfor kom spørgsmålet om hjemmel ikke op? Det forbliver med at være et af de store spørgsmål, som tydeligvis også undrer kommissionens medlemmer, Ole Spiermann og Helle Krunke, der flere gange har fulgt op med spørgsmålt til netop det.  

Hjemmelsudfordringerne var nævnt i bilagene. Det ene af bilagene var faktisk oprindeligt tænkt som hovedsagsfremstillingen, sagens såkaldte cover, forklarede Tejs Binderup fra Fødevareministeriet under sin afhøring.

Det betyder med andre ord, at hjemmelsspørgsmålet stod meget direkte beskrevet i den indstilling, som Fødevareministeriet oprindelig havde forfattet.

I den nye, der var udarbejdet i Justitsministeriet, stod det ikke direkte.

Mogens Jensen forklarede – på linje med andre, der har været afhørt om mødet – at det ikke blev diskuteret lovhjemmel til den løsning, regeringen valgte.

"Hjemmelsspørgsmålet blev ikke diskuteret. Mit udgangspunkt har været, at havde der været et hjemmelsproblem, ville det have fremgået klart af indstillingen. Jeg havde slet ikke tanker om hjemmelsspørgsmålet. Det er helt klart", sagde han.

Stor undren

Udspørger Jakob Lund Poulsen undrede sig:

"Man træffer en beslutning, der ikke fremgår af coveren, og som ikke er vurderet på embedsmandsniveau, og hvor der ikke er set på de økonomiske konsekvenser – er det sådan, du oplevede det?

"Der er mange elementer, der er belyst, og som er sammenhængende med de øvrige forslag", lød det lidt uklare svar fra Mogens Jensen.

Jakob Lund Poulsen ville gerne vide, om der var tilstrækkeligt med overvejelser forud for den nye beslutning?

"Medmindre du får andet at vide som minister, så er der hjemmel til at gennemføre besluttningen. Ellers er der klart og tydeligt én, der skal sige, at der mangler hjemmel."

"Hvem skulle have rakt fingeren i vejret", spurgte Jakob Lund Pilsen.

"Det skulle dem, der var opmærksomme på det", sagde Mogens Jensen og fortsatte: "Jeg har svært ved at se, at mit niveau skal rejse det", hvorefter han pegede på, at de centrale bilag til mødet, hvor spørgsmål om lovhjemmel blev fremhævet, først nåede frem seks minutter før mødestart.

"Ville det have været utænkeligt, at man siger, at vi lige har brug for en læsepause", lød det undrende fra udspørgeren.

"Man kan forestille sig alt", lød det kortfattet fra Mogens Jensen.

"Men er det betænkeligt at sige, når man har fået dokumenterne for seks minutter siden, at man gerne lige vil have et kvarters time out", spurgte Jakob Lund Poulsen.

"Der var ikke nogen, der troede, at det ikke var ordentligt forberedt. Fokus var den nye risikovurdering", sagde Mogens Jensen i den intense dialog.

Hjemmelsspørgsmål blev drøftet

Det var i øvrigt ikke fordi, at ordet hjemmel overhovedet ikke var nævnt, fremgår det af regeringens egen redegørelse om forløbet fra november i fjor.

Her står: "Spørgsmålet om hjemmel til aflivning blev ikke bragt op på mødet. Derimod drøftes spørgsmålet om hjemmel til midlertidig eller varig nedlukning af erhvervet og økonomisk kompensation i den forbindelse".

Alligevel var det ikke "top of mind" hos Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard.

Kommisionsformad Michael Kistrup, der hovedsageligt ikke blandet sig i afhøringerne, brød også ind i et forsøg på at løse gåden: Hvordan kom den nye tredje model pludselig på bordet?

"En eller anden må have stillet forslaget, om vi ikke bare skal tage alle minkene", sagde Michael Kistrup.

"Jeg kan ikke huske, om det kommer fra forelæggelsen fra Justitsministeriet eller fra Sundhedsministeriet", sagde Mogens Jensen, der ikke kunne forestille sig, at det kom andre steder fra.

Afhøringen af Mogens Jensen kom også ind på, hvornår han blev bekendt med den manglende lovhjemmel. Læs meget mere om den hel her.

 

Emneord

minkkommissionen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle