Bindingsværk og lermørtel: Gamle håndværk skal i brug når gammel gård restaureres

Der skal bruges klassiske håndværksfag, når restaureringen af den fredede Bent Madsens Gård på Sydvestfyn går i gang. Målet er at bevare og genskabe den klassiske bondegård, som den så ud, da den blev bygget for 225 år siden.

Fodrem, suler, løsholter, toprem, skråbånd og dokker. Mange af de gamle teknikker og håndværksudtryk skal støves af, når det 200 år gamle bindingsværk på 'Bent Madsens Gård' i Dreslette på Sydvestfyn snart skal repareres.

Der skal måske også hentes lidt hjælp i de gamle lærebøger, når tømmeret skal udluses, når de lerklinede tavl skal genopbygges med lermørtel, når der skal lægges nyt stråtag, og når husets originale indretning og inventar skal bevares.

Det skriver Realdania i en pressemeddelelse. Foreningen købte for et halvt år siden gården, der nu skal sikres for fremtiden.

Der bliver i hvert fald brug for alle de klassiske færdigheder hos de håndværkere, som om kort tid rykker ind i den fredede og prisbelønnede gård, der for nu pakkes ind i stillads og presenning.

Skal bruges som bolig

Forude venter en istandsættelse, der skal sikre, at gården bevares i sit oprindelige udtryk, så den kan være med til at levendegøre fortællingen om en fynsk egnsbyggeskik og en særlig dansk bygningstype, bindingsværket, som i århundrede har præget det danske landskab og den danske bondekultur.

"Bent Madsens Gård er et smukt resultat af århundreders nøjsomhed og pligtfølelse. Der er blevet passet godt på gården gennem alle årene", udtaler Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder Anders Brüel, som står i spidsen for den forestående restaurering.

"Det vores klare mål at fastholde gårdens udtryk og autenticitet. Samtidig skal den moderniseres og indrettes, så den fremover kan fungere som beboelsesejendom, og det er denne balancegang mellem fortid, nutid og fremtid, som skal sikre, at huset kan fungere som levende bygningskultur", fortsætter han i pressemeddelelsen.


225 år gammelt bindingsværk. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Solidt fynsk træværk

De første håndværkere, som rykker ind på gården, er tømrerne, som skal reparere bindingsværket. Det er især bundremmene, som skal udskiftes, men derudover vil al træværk blive gennemgået, og kun beskadiget eller dårligt tømmer vil blive udluset. Resten vil blive bevaret.

Stuehuset er indrettet med bryggers, mælkerum og pigekammer, folkestue med bagvedliggende køkken, forstue, mellemstue og den fine storstue. Indvendigt vil den kommende restaurering primært have fokus på at indrette nyt køkken og toilet, ligesom husets gamle fyr skal udskiftes.

"Som udgangspunkt vil vi også i stuehuset bevare og genskabe så meget af det oprindelige udtryk som muligt. I 1910 blev husets gennemgående bjælker hævet, så hele stuehuset i dag har en loftshøjde, der harmonerer med nutidig standard", forklarer Anders Brüel.

Ifølge de nuværende oplysninger – og ifølge det årstal, som er indgraveret på drikketruget midt på gårdspladsen – er stuehuset opført i 1795, men når håndværkerne inden længe går i gang, kan der ifølge Anders Brüel godt dukke detaljer og bygningsdele op, som måske vil vise, at gården er ældre.


To af gårdens længer står nøjagtig, som dengang de blev bygget, med sulekonstruktion, lerklinede tavl på pileflet og den oprindelige inddeling i brænderum, lade, lo osv. Den tredje længe, som var den oprindelige kostald, blev omkring 1910 ændret til svinestald. Som en del af den kommende restaurering vil denne tilbygning blive tækket med strå som oprindeligt. Her ses lerklinede tavl for oven og murede tavl for neden. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle